Liceul Tehnologic „Ion Ghica”, din municipiul Olteniţa, a publicat planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Astfel, pentru învăţământul liceal, domeniul/calificarea servicii/coafor stilist, sunt puse la dispoziţie 28 de locuri. De asemenea, pentru învăţământul profesional de trei ani, domeniul/calificarea mecanică/mecanic auto, există 28 de locuri; pentru domeniul/calificarea mecanică/lăcătuş mecanic prestări servicii sunt disponibile 28 de locuri; pentru domeniul/calificarea industria textilă şi pielărie/confecţioner produse textile liceul pune la dispoziţia absolvenţilor de clasa a VIII-a 28 de locuri; pentru domeniul/calificarea estetica şi igiena corpului omenesc/frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, există 28 de locuri. Totodată, pentru învățământul profesional dual, domeniul/calificarea industria textilă şi pielărie/confecţioner produse textile, sunt disponibile zece locuri, iar pentru domeniul/calificarea mecanică/lăcătuş mecanic prestări servicii sunt puse la dispoziţie zece locuri.

Cu privire la admiterea în învățământul profesional de stat și învățământul dual, Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Olteniţa facem mai multe precizări.

Candidații se pot înscrie chiar dacă nu au participat la Evaluarea Națională.

Bursa profesională acordată de stat este de 200 de lei, iar pentru învățământul profesional dual agentul economic oferă o bursă suplimentară de minim 200 lei.

 

Etapele admiterii şi avantajele programului profesional

 

Elevii din învăţământul profesional cu durata de trei ani beneficiază de susţinere financiară prin Programul Naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1062/ 2012.

Elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică.

Elevii vor primi la finalizare certificat de calificare şi supliment descriptiv conform Europass. Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care elevul a optat. Probele examenului se organizează la operatorii economici/instituţiile publice partenere sau la unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională.

Absolvenţii care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a, învăţământ liceal zi/seral.

Prima etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual va avea loc în perioadele 29 iunie – 3 iulie 2020 și 6 iulie – unitățile de învățământ gimnazial completează la cererea elevilor și părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat și foaia matricolă.

Înscrierea candidaților se realizează de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică a fișelor de înscriere însoțite de foile matricole.

A doua etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual se va desfăşura în intervalul 22 – 24 iulie 2020.

Se va realiza completarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional de stat sau învățământul dual, pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a.

Ulterior, va avea loc înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional sau învățământul dual la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat și învățământul dual, însoțite de foile matricole.

Se va elibera o singură fișă de înscriere. Candidații au posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni, în ordinea preferințelor. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează. În anul școlar 2020 – 2021, admiterea în învățământul profesional nu presupune susținerea preselecției.

Pentru informaţii suplimentare, se pot apela numerele de telefon  0242/515.729, 0728976678 sau la adresa de e-mail liceulghica@gmail.ro.