Plăți de peste opt miliarde de euro, efectuate prin AFIR beneficiarilor PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a plătit, până în acest moment, peste opt miliarde de euro beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Suma reprezintă o absorbție de 85% din totalul fondurilor disponibile prin Program.

Astfel, în anul 2021, valoarea plăților prin PNDR s-a ridicat la 1,06 miliarde de euro. În 2016, primul an de plată a contractelor încheiate și intrate în implementare, au fost virați către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rural 867,7 milioane de euro. Cea mai mare sumă plătită într-un an pentru actuala perioadă de programare a fost de 1,8 miliarde de euro, în anul 2017. În anul 2018, suma plătită către beneficiarii PNDR 2014-2020 a fost de 1,4 miliarde de euro, iar în 2019 fondurile europene nerambursabile plătite s-au ridicat la 1,2 miliarde de euro. În 2020, AFIR a plătit către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rural peste 1,6 miliarde de euro. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește că plățile către beneficiari se fac pe baza cererilor de plată depuse de aceștia, pentru contractele încheiate și aflate în implementare.

AFIR a încheiat contracte de finanțare prin PNDR 2020 cu 70.604 de fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice, pentru finanțarea proiectelor de investiții în agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural.

Numărul tinerilor fermieri care au semnat contracte de finanțare prin submăsura 6.1 se ridică la 12.024. Valoarea acestor contracte este de 463,5 milioane de euro, iar valoare plăților efectuate până în prezent către tinerii fermieri se ridică la 452,8 milioane de euro.

Pentru micii fermieri, în cadrul submăsurile 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, și 6.5 – Schema pentru micii fermieri, au fost încheiate 28.515 contracte, în valoare de 244,2 milioane de euro. Plățile efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către micii fermieri se ridică la 232,4 milioane de euro.

În total, prin Programul Național de Dezvoltare Rural 2014 – 2020, au fost finanțate 2.125 de investiții de utilitate publică cu fonduri nerambursabile în valoare de 1,4 miliarde de euro. Fonduri nerambursabile plătite autorităților publice locale prin submăsurile 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, sunt de peste 1,1 miliarde de euro.

Pentru procesarea produselor agricole, linie de finanțare disponibilă prin submăsurile 4.2 și 4.2a (Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricol și pomicol) au fost contractate 696 de proiecte de modernizare și dezvoltare a unităților de procesare, valoarea plăților către procesatori fiind de 279,4 milioane de euro.

Un număr de 2.484 de fermieri au încheiat cu AFIR contracte în valoare de 1,29 miliarde de euro pentru investiții în exploatații agricole și pomicole, fondurile fiind disponibile în cadrul submăsurii 4.1 și 4.1a. Plățile efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către beneficiarii celor două submăsuri însumează peste 889 de milioane de euro.

Pentru finanțarea investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii agricole și silvice (submăsura 4.3) s-au semnat 870 de contracte de finanțare în valoare de 705,7 milioane de euro, iar plățile efectuate de AFIR către beneficiari sunt în valoare de 471,4 milioane de euro.

Sprijin acordat celor 284 de fermieri care au semnat contracte pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi catastrofale (submăsura 5.1) este de 5,9 milioane de euro.

De asemenea, 3.086 de antreprenori din mediul rural au semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale contracte de finanțare în valoare de 276.5 milioane de euro. Suma plătită pentru înființarea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural (submăsurile 6.2 și 6.4) depășește 229 de milioane de euro.

Pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol și pomicol (Submăsurile 9.1 și 9.1a), au fost încheiate 75 de contracte cu o valoare de 19,8 milioane de euro. Banii plătiți deja de AFIR pentru aceste acțiuni se ridică la 8,7 milioane de euro.

Fondurile plătite pentru a sprijini înființarea și funcționarea a 27 de grupuri operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier, precum și în sectorul pomicol (submăsurile 16.1 și 16.1a) se ridică la 163,5 mii de euro.

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) au beneficiat de 434 de milioane de euro pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locala, implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, activităților de cooperare și cheltuieli de funcționare și animare (submăsurile 19.1, 19.2, 19.3 și 19.4).

Suma plătită celor 8.782 de fermieri români prin submăsura 17.1 – Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor este de 14,5 milioane de euro.

În ceea ce privește plățile directe, prin Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură au fost acordate fonduri totale de 3,47 miliarde de euro către fermierii români care au semnat angajamente de agromediu.

Astfel, prin submăsura 8.1 (Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite) au fost semnate 106 angajamente, pentru care s-au plătit până în prezent 3,3 milioane de euro.

Prin submăsura 10 (Agromediu și climă) s-au plătit peste 816 milioane de euro, iar prin submăsura 11 (Agricultură ecologică) s-au plătit 318 milioane de euro.

Totodată, plățile aferente submăsurii 13 (Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) se ridică la 1,5 miliarde de euro.

Pentru submăsura 14 (Bunăstarea animalelor), au fost plătite fermierilor români 789,3 milioane de euro, iar prin submăsura 15 (Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor) s-au plătit 26,9 milioane de euro.