Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face precizări cu privire la termenele de plată aferente cererilor unice de plată – Campania 2015. Astfel, având în vedere dificultățile specifice întâmpinate în primul an de implementare a reformei PAC 2013 de mai multe state europene, Comisia Europeană nu va aplica reduceri pentru plățile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente anului 2015 care sunt efectuate după data de 30 iunie 2015, respectiv în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2016, în conformitate cu articolul 5 (4) al Regulamentului (UE) nr. 907/2014.

Facem precizarea că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură își ia angajamentul să finalizeze plăţile aferente schemelor din sectorul zootehnic până la data de 31 august 2016. Precizăm că pentru sumele autorizate din Bugetul Național și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) poate exista un decalaj de câteva zile până la primirea sumelor în conturile fermierilor.