Pentru progresul României, este esențială adoptarea anumitor măsuri ce presupun creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție din administrația publică locală. Fondurile europene sprijină acțiunile de combatere a corupției, la nivel național.
Măsurile orientative care pot preveni acțiunile de corupție și care se pot implementa cu ajutorul fondurilor europene sunt: cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese, personal cu funcții de conducere), elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, efectuarea de sondaje privind percepția publică, creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de corupție.
Cooperarea eficientă cu autoritățile publice locale duce la dezvoltarea întregii comunități.
Solicitanții eligibili sunt: autoritățile publice locale, ONG-uri, parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), instituții de învățământ superior acreditate.
Bugetul alocat este de 30 de milioane de lei.
Proiectele pot fi depuse până la data de 30 iunie 2021.
Informații suplimentare se găsesc la adresa: www.poca.ro; www.fonduri-ue.ro.