Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 180 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie de Frontieră, specializarea: Ordine şi Siguranţă Publică – forma de învățământ cu frecvență – 50 locuri); Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: Drept – zece locuri. Tematica, bibliografia și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nr. 789/2017 se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepoliție.ro; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 120 de locuri. Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: Facultatea de Poliţie de Frontieră, specializarea: Ordine şi Siguranţă Publică – forma de învățământ cu frecvență – 50 de locuri; Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: Drept – zece locuri. Tematica, bibliografia și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” nr.789/2017 se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepoliție.ro; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 120 de locuri: Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii: învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență: Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti: Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licență/specialitatea militară – logistică – două locuri; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 de locuri: Facultatea de Științe Militare, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară (Managementul organizaţiei: Artilerie și rachete – două locuri, Auto – un loc; Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică de gestiune – trei locuri; Management economico – financiar – Finanțe-contabilitate – 12 locuri; Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Științe administrative, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Administrație publică – Intendență – patru locuri; Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 de locuri: Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament; Domeniul de licenţă: Inginerie de armament, rachete şi muniţii, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – două locuri; Materiale energetice și apărare CBRN – cinci locuri; Domeniul de licenţă: Ingineria genistică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – patru locuri; Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Blindate, automobile şi tractoare – patru locuri; Domeniul de licenţă: Inginerie civilă, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Construcţii şi fortificaţii – două locuri; Domeniul de licenţă: Inginerie geodezică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezică – patru locuri; Facultatea de Sisteme Electronice Militare: Domeniul de licenţă- Inginerie electronică şi telecomunicaţii, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Echipamente și sisteme electronice militare – cinci locuri; Comunicații pentru apărare și securitate – trei locuri; Domeniul de licenţă-Ingineria sistemelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare – cinci locuri; Domeniul de licenţă-Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – patru locuri; Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa: Facultatea de Inginerie Marină – Domeniul de licenţă: Inginerie marină și navigație, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Navigație, hidrografie și echipamente navale – patru locuri; învățământ postliceal (maiștri militari) – cu frecvență: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti – 12 locuri – Specializarea: Armament şi instalaţii de lansare – două locuri, Auto – două locuri, Geniu – un loc, Construcţii – un loc, Tehnică de comunicaţii – două locuri, Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – două locuri, Intendenţă – două locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14 locuri – Specializarea: Artilerie navală şi antiaeriană – două locuri, Timonier și tehnică de navigație navală – patru locuri, Comunicații navale și observare semnalizare – două locuri, Motoare și instalații electrice navale – şase locuri.
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti. Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” data limită de înscriere este 26 mai 2017. Perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 07.2017 – 11.08.2017 (etapa I și II – la sediul Academiei de Poliție). Data limită de depunere a dosarului de candidat este 06.2017.
Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”- Oradea, data limită de înscriere este 07.2017 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră). Data limită de depunere a dosarului de candidat este 08.2017 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea). Perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este următoarea: 02 – 10.09.2017, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne – Poliţia de Frontieră – se realizează în perioada 06-07. 07. 2017, ora 07:30, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, strada Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti. Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul/metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ. Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

SANYO DIGITAL CAMERA