În zilele de 6 și 7 octombrie, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Barbu Știrbei” al judeţului Călărași au participat la cea de-a opta întâlnire cu partenerii bulgari în cadrul proiectului „RO – BG 481: Managementul eficient al situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași Veliko Târnovo”, aceștia discutând etapele parcurse până în prezent, progresele înregistrate de cele două regiuni implicate şi viitorii paşi pe care trebuie să îi parcurgă cele două echipe partenere pentru a atinge scopurile propuse – dotarea cu echipamente de intervenție achiziționate cu fonduri europene.

„Proiectul vizează, în fapt, exploatarea oportunităţilor de cooperare şi acţiunea comună în managementul situaţiilor de urgenţă, asigurând suportul logistic necesar şi comunicarea în regiunea transfrontalieră, împărtăşind bunele practici în vederea creşterii capacităţii de reacţie şi a prevenţiei în combaterea situaţiilor de urgenţă, stabilind reguli şi măsuri pentru asigurarea unei intervenţii comune în regiunile implicate în proiect”, se arată în comunicatul transmis de purtătorul de cuvânt al ISU Călărași, plutonier adjutant şef Ovidiu Tătăranu.

În cadrul proiectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei”  al judeţului Călărași este beneficiar al unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului RO – BG 481, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară 3 – „O regiune sigură”. Obiectivul specific 3.1 „Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți pregătirea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, coordonarea și reacția eficientă în caz de dezastru în zona transfrontalieră.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se creează o rețea comună de parteneri pentru avertizare timpurie a situațiilor de urgență, schimb de experiență prin exerciții, educarea preventivă a cetățenilor și achiziționarea, printre altele, a unor echipamente în valoare aproximativ 300.000 de euro, care vor intra în dotarea ISU Călărași (autospeciale de intervenţie, cu capacitate de rulare atât pe drumuri publice cât și în teren accidentat/afectat de situaţii de urgenţă).

În cadrul proiectului sunt organizate exerciții comune și vor fi elaborate și semnate parteneriate comune de către ambele regiuni. Rezultatele proiectului vor contribui la o mai bună protecție a populației, în situații de urgență, prin acțiuni de prevenire și intervenție, iar numărul populației care va beneficia va fi de peste 300.000 de persoane.