Marți, 16 Martie 2021, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași a avut loc convocarea semestrială a şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) din județul Călărași.

Activitatea se desfăşoară semestrial, în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire și îndrumare a șefilor SVSU pentru a acționa cu operativitate și profesionalism pe linia monitorizării și gestionării tuturor situațiilor de urgență generate de riscurile specifice domeniului de responsabilitate.

Au fost aduse în atenția celor prezenți următoarele:

-Situația statistică a intervențiilor SVSU în anul 2020;

-Situația avizelor emise în conformitate cu prevederile OMAI nr. 75/2019, precum și modalitățile de rezolvare a problemelor existente în vederea avizării;

-Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase și secetă.

De asemenea s-au purtat discuții cu privire la atribuțiile autorităților publice în această perioadă cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV2.

Pe timpul întâlnirii au fost prezentate aspecte legate de concluziile rezultate în urma analizei activității de coordonare a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.

Totodată, s-au adus în discuție criteriile de performanță privind constituirea, îndrumarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Reprezentanții  ISU Călărași le-au solicitat șefilor SVSU intensificarea activităților la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea climatului de siguranță a cetățenilor în cazul producerii unor situații de urgență la gospodăriile populaţiei.

Din cauza pandemiei și a riscurilor aferente întâlnirea cu reprezentanţii SVSU s-a desfăşurat cu maximum 25 participanți, pe 17 Martie, urmând să aibă  loc o altă întâlnire cu aceleași teme cu alți 25 de participanți.