Marți, 26 noiembrie, specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călărași au participat în orașul Dobrich (Bulgaria), la conferința de deschidere a proiectului „Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich”.

 

În cadrul conferinței de deschidere a Proiectului RO – BG 415 „Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich” cei doi parteneri, beneficiarul lider Municipalitatea Dobrich și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călărași, s-au întâlnit la aceeași masă rotundă, punctând fiecare etapă a proiectului aflat în implementare. Scopul principal al proiectului RO – BG 415„Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich” este îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în regiunea Călărași – Dobrich prin acțiuni comune în cazul producerii unor dezastre naturale și diminuarea efectelor negative ale acestora.

În acest sens se vor desfășura următoarele activități: achiziționarea de echipamente care vor minimaliza timpul de reacție în situații de urgență; elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune comun în vederea gestionării diferitelor tipuri de situații de risc naturale sau antropice survenite în județul Călărași și municipiul Dobrich; construirea unei rețele de parteneriat între structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență care participă la activitățile de protecție civilă;

Proiectul RO – BG 415 „Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich” prevede îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în regiunea Dobrich – Călărași prin acțiuni comune în cazul producerii unor dezastre naturale sau accidente industriale și diminuarea efectelor negative ale acestora prin: efectuarea unor exerciții de simulare; organizarea de campanii de informare având drept scop sensibilizarea populației celor două țări în vederea pregătirii pentru situații de urgență; organizarea unui forum de discuții având ca scop valorizarea măsurilor pentru o protecție mai bună a populației din cele două regiuni în cazul producerii unor situații de urgență.

Prin exercițiile de simulare a unor situații de urgență, campania de informare a populației și forumul de valorizare a măsurilor pentru o protecție mai bună a populației din cele două regiuni, se asigura, în fapt, o pregătire mai bună a autorităților competente și a populației în vederea diminuării efectelor negative ale dezastrelor survenite în regiunea transfrontalieră.