În data de 18 iunie 2020, ora 13:21, două echipaje specializate de stingere din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi au fost solicitate să acţioneze la marginea localităţii Modelu, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un lan de orz cultivat pe un teren agricol, proprietate privată.

La sosirea echipajelor de stingere, incendiul de vegetație uscată se manifesta cu flacără şi cu fum dens pe o suprafaţă de aproximativ două hectare, existând risc de extindere a flăcărilor din cauza vântului.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi   s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 60 de minute.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, este posibil ca incendiul să fi fost produs în urma unui arc electric produs la nivelul unor cabluri electrice de înaltă tensiune care traversau lanul de orz.

În urma incendiului au fost afectate două hectare de orz, iar pompierii au reuşit să stopeze extinderea flăcărilor, care ar fi putut pune în pericol alte culturi agricole şi bunuri din imediata vecinătate.

 

Recomandări ale pompierilor privind incendiile de vegetaţie

 

Igienizarea de primăvară poate constitui un real pericol de incendiu, care se poate solda cu pagube materiale însemnate.

Potrivit analizei statistice a incendiilor din ultimii ani, în această perioadă a anului se manifestă o creştere alarmantă a numărului de arderi necontrolate, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor cu vegetaţie uscată, iar în cele mai multe cazuri, focul se extinde la gospodăriile populaţiei sau la păduri, provocând însemnate pagube materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti.

Perioada de primăvară se caracterizează prin cel mai mare număr de incendii, aceste evenimente nedorite având loc în special în mediul rural, şi nu de puţine ori pagubele materiale provocate de acestea sunt consistente.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi aduce la cunoştinţă cetăţenilor care deţin sau administrează terenuri agricole, prevederile generale care trebuie să fie respectate la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, în fapt măsurile minime de prevenire în acest sens sunt următoarele: condiţii meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi, astfel încât, arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de cinci metri; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 de metri faţă de locurile cu pericol de explozie – gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv zece metri faţă de materialele sau substanţele combustibile – lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Pe terenurile în pantă, arderea vegetaţiei uscate se face pornind din partea de sus a pantei. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

În zona de siguranţă a liniilor de cale ferată, drumuri, reţele electrice, reţele de telefonie, conducte de transport lichide combustibile şi gaze, clădiri și suprafeţe împădurite, vegetaţia uscată se va curăţa, fiind interzisă utilizarea focului deschis sau arderea vegetației uscate în aceste zone de protecție.

Totodată trebuie menţionat şi faptul că se impune supravegherea permanentă a copiilor pe toata durata arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Pompierii atrag atenţia, că în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi” se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.500 de lei.