Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 a publicat, în data de 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – varianta finală. Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la: specificitatea proiectelor; documentele solicitate; criteriile de verificare; o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23 octombrie 2019, ora 10:00.

Pentru apelurile de proiecte și cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10:00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 1 iunie 2020, ora 17:00.