Primăria Municipiului Călăraşi informează că, în perioada 26 noiembrie, ora 08:00 – 11 decembrie 2018, ora 16:30, posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul instituţiei pentru a depune cereri pentru repartizarea/licitarea locurilor de parcare de domiciliu cu plată, în parcările arondate locuințelor acestora, după cum urmează: strada Victoriei – strada Zefirului – Bloc I39; strada Progresul – strada Cornișei – Bloc B33; strada Flacăra – strada Progresul – Blocurile B21, B22, B23 şi B24; strada Progresul – strada Cornișei – Blocurile B19 şi B20.

Pentru persoanele fizice sunt necesare următoarele acte: cerere tip; documente privind domiciliul/reședință: copie buletin de identitate/carte de identitate și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie; certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie; certificatul de înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate; dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție; documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate; certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul); dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr.188/1990, dacă este cazul; declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat; dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu; documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing.

Pentru persoanele juridice sunt necesare următoarele acte: cerere tip; certificat de înmatriculare al societății – copie; certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie și original pentru conformitate; covada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție; documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate; certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul); declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat.