Primăria Municipiului Călăraşi informează că în perioada 14 – 28 septembrie 2020 posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone şi cel mult 8+1 locuri, cu excepția autovehiculelor ale căror dimensiuni depășesc suprafața unui loc de parcare, 12,5 metri pătraţi (2,5×5 metri) pentru parcările marcate perpendicular și în spic sau 15 mp (2,5×6 metri) pentru parcările marcate longitudinal pot depune la registratura Primăriei Municipiului Călărași cerere pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu, în parcarea situată pe: bulevardul 1 Mai, blocurile A1 şi A2 – un loc (3); bulevardul 1 Mai, blocurile A3, A4 şi A5 – două locuri (9, 10); strada Dobrogei, blocurile A6, A7 şi A20 – un loc (7); strada 1 Decembrie 1918, blocurile A7, A8, A9, A10 (scara 2), A18, A19 şi A20 – un loc (28); strada Progresul – strada Flacăra (Eroilor – Alexandru Sahia), blocurile B1, şi B2 (scara 3) – 13 locuri (42 – 54); strada Progresul – strada Flacăra (Eroilor – Alexandru Sahia), blocurile B2, B3 şi B4 şi B5 (scara 1) – şapte locuri (1, 2, 18, 21, 25, 31, 41); strada Flacăra (Alexandru Sahia – Gheorghe Lazăr), blocurile B8, B9 şi B10 – un loc (14); strada Cornișei (Sala Polivalentă), blocurile B11, B12 şi B19 (scara 3) – un loc (18); strada Cornișei (Gheorghe Lazăr – Tudor Vladimirescu), blocurile B19 şi B20 – două locuri (15, 24); strada Progresul (Gheorghe Lazăr – Tudor Vladimirescu), blocurile B18, B19 şi B20 – un loc (2); strada Cornișei (Tudor Vladimirescu – Dorobanți), blocurile B25 şi B26 – un loc (36), locul 57 este anulat; strada Tudor Vladimirescu (Progresul – Cornișei) (Izocon), blocurile B20 (scările 1 şi 2), B25 (scările 2 şi 3) – şase locuri (25, 26, 27, 28, 29, 30); strada Progresul (Tudor Vladimirescu – Dorobanți) (Bistro), blocurile B21 (scările 3, 4 şi 5), B24 (scara 1), B25 şi B26 – trei locuri (14, 15, 16); strada Cornișei (Dorobanți – Cuza Vodă), blocul B33 – două locuri (69, 77); strada Năvodari, blocurile E20, E21, E22 (scara C) şi E25 – un loc (47); strada Dumbravei, blocurile F1 şi F2 – un loc (15); strada Năvodari, blocul G13 – două locuri (1, 4); strada Zefirului – Sulfinei, blocurile I11, I12 şi I13 – (Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”) – nouă locuri (34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47), locurile 38 şi 44 sunt anulate; strada Zefirului, blocurile I39 şi I14 (scara 4) – un loc (74); Aleea Constructorului, blocurile J12, J13, J14 şi J15 – 16 locuri (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); strada Constructorului, blocurile J18, J17 (scările A şi B) şi J12 – 21 de locuri (1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36); strada Cornișei, blocurile C3, C4, C5, C6, C7 şi C8 – opt locuri (20, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 39), locurile 23 şi 24 sunt anulate; strada Stejarului (fost Bancpost), blocul D28 – un loc (7); strada Zăvoiului, blocul E12 – un loc (10); strada Cornișei, blocurile C26, C27, C28, C29, C30 şi C31 – 14 locuri (47, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67); strada Iezerului (Cornișei), blocurile D31 şi D32 – două locuri (1, 11); strada Stejarului (Cornișei), blocurile D32, D31, D65, D66 şi D67 – un loc (1); strada Jirlău, blocurile D14, D15, D29 şi D32, (Jirlău 1) – un loc (7); strada Jirlău, blocurile D15, D16, D17, D14 (scara 2B), D18 (scara 2B), D10, D11, D12, (Jirlău 2) – 16 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 28, 30); strada Năvodari, blocurile ANL8, ANL9, E8 (scările A şi B – un loc (10); parcări noi: bulevardul 1 Mai, blocurile A1, A2, A3, A4, A5 (parc) – 20 de locuri (1 – 20); strada Cornișei (alveolă), blocurile D31, D32, D65, D66 şi D67 – zece locuri (1 – 10); strada Zăvoiului (Prelungire București – Zefirului), blocurile I38, I14, I39 (scara 1) – 30 de locuri (1 – 30).

Documentele necesare pentru persoane fizice: documente privind domiciliul/reşedinţa: copie buletin de identitate/carte de identitate; certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un loc de parcare de familie – copie; certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie; certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la bugetul local; documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, adeverinţa din care să rezulte că persoana juridică, ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca persoana fizică angajată a societăţii, sau administratorul acesteia, are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu; certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr.118/1990 (dacă e cazul); declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al municipiului Călăraşi, este prima/a doua/…/ solicitare pentru adresa menţionată în cerere.

Documentele necesare pentru persoane juridice: certificat de înregistrare al societăţii – copie; certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate; certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; contract de comodat în formă autentică privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului (după caz); declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al municipiului Călăraşi, este prima/a doua/…/ solicitare pentru adresa menţionată în cerere; împuternicirea, însoţită de buletin de identitate/carte de identitate, a persoanei desemnate să depună documentele în numele societăţii.

După atribuirea/licitarea a câte unui loc de parcare pe apartament/familie, dacă rămân locuri libere, acestea pot fi licitate în cadrul aceleași ședințe, de persoanele care au solicitat mai multe locuri de parcare și au îndeplinit condițiile de eligibilitate.