După succesul înregistrat la ghişeele subunităţilor poştale, prin tranzacţionarea titlurilor de stat pe care Ministerul Finanţelor Publice le-a emis în cadrul primei emisiuni a programului „Tezaur” – ediţia Centenar, Poşta Română a pus în vânzare, zilele trecute, a doua emisiune de titluri în cadrul acestui program.

Astfel, clienţii Poştei Române care doresc să investească în titluri de stat, le pot cumpăra din subunităţile poştale, conform programului de lucru cu clienţii, până la data de 23 august 2018, pentru mediul urban, iar pentru mediul rural, până pe 22 august. Titlurile de stat se pot cumpăra de către persoanele fizice rezidente, care au împlinit 18 ani, iar valoarea unui titlu este de un leu. În oficiile poştale, operaţiunile de subscriere se realizează prin numerar sau prin ordin de plată şi fără plata vreunui comision de către investitor.

„Titlurile au formă dematerializată şi remunerează investitorii cu o dobândă anuală de 4,5%, cu scadenţă la trei ani. Dobânda este plătibilă anual, după cum urmează: 27 august 2019, 27 august 2020, 27 august 2021 (odată cu plata valorii nominale). Retragerea se poate face doar de la subunitatea poştală unde s-a efectuat subscrierea. În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. După încheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea de moştenitori. Persoanele care doresc să subscrie, completează un set de formulare (autocopiativ), din care un exemplar, împreună cu chitanţa emisă la subscriere, se înmânează investitorului, constituind dovada deţinerii titlurilor de stat de către acesta. Conform datelor centralizate de către Ministerul Finanţelor Publice, la finalul primei emisiuni, românii au investit peste 786 de milioane de lei în titlurile de stat din cadrul programului ‘Tezaur’ – ediţia Centenar, desfăşurat în perioada 15 iunie – 6 iulie 2018. Prin intermediul locaţiilor poştale s-au consemnat 5.747 de tranzacţii, suma totală investită în acestea fiind de 142 de milioane de lei”, se arată într-o informare a Poştei Române.