Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul unităţii sanitare în perioada 9 – 27 februarie. Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Judeţean Călăraşi până la data de 9 februarie 2018, ora 13:30.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfăşura în două etape

 Concursul se va desfăşura în două etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc la data de 12 februarie 2018, etapă eliminatorie, şi etapa de susţinere public şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 27februarie 2018, ora 10:00.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi în data de 25 ianuarie 2018, ora 10:00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

 Orice persoană poate să asiste la examen şi să adreseze întrebări candidaţilor

Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 26 februarie 2018, ora 14:00 pe adresa de e-mail spitaluljud.cl@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătura cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate şi a mass-mediei se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.