Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, din Călărași, în perioada 31 mai 2017 – 15 iunie 2017, desfășurându-se în două etape: Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 6 iunie 2017, etapa eliminatorie; Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor – cadru, în data de 15 iunie 2017, ora 10:00.

Condiţii necesare:

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiții: cunosc limba română, scris și vorbit;  sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență până pe data de  31 mai 2017, ora 15.30. Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 16 mai 2017, ora 10:00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătura cu proiectul de management. In acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 14 iunie 2017, ora 14:00 pe adresa de spitaluljud.cl@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătura cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs. Actualul manager al Spitalului Judeţean Călăraşi, Adrian Comşa va ţine interimatul până la ocuparea postului prin concurs.