Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor(DSVSA) Călăraşi informează cetățenii interesați de condițiile care trebuie îndeplinite pentru a-şi înființa unităţi de alimentaţie publică de tipul „puncte gastronomice locale”, locuri autorizate unde se prepară şi se servesc cu precădere alimente furnizate de producători locali, ce pot fi reprezentate de bucătăriile particulare din locuinţele familiale care pot fi incluse în circuitul turistic/gastronomic din cadrul zonelor/regiunilor turistice cu tradiţii gastronomice recunoscute şi care nu sunt încadrate ca pensiuni turistice, hoteluri, moteluri.

 

Orice gospodărie care doreşte să ofere preparate tradiţionale din bucătăria proprie o poate face respectând anumite reguli.

Ca să fie autorizaţi, trebuie să îşi înregistreze mai întâi afacerea la Registrul Comerţului. Pentru obţinerea documentului de înregistrare sanitară veterinară a acestor categorii de unităţi de tipul punctelor gastronomice locale, este necesară parcurgerea etapelor de înregistrare stabilite pentru unităţile definite la Anexa 1, Capitolul II, punctul 1, litera a) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte condiţiile constructive şi de dotare cu echipamente şi facilităţi pentru funcţionarea punctelor gastronomice locale, acestea sunt prevăzute în Anexa II, Capitolul III la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 ce stabileşte condiţiile generale de igienă aplicabile alimentelor. Referitor la localizarea/amplasarea acestor puncte gastronomice locale, DSVSA Călăraşi precizează că acestea pot fi reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuinţelor familiale, care pot fi incluse în circuitul turistic/gastronomic din cadrul zonelor/regiunilor turistice cu tradiţii gastronomice recunoscute şi care nu sunt încadrate ca pensiuni turistice, hoteluri, moteluri etc, să îşi racordeze bucătăria la o reţea de apă.

 

Preparatele trebuie să fie făcute şi servite numai de proprietar sau de către membrii familiei acestuia

 

În cadrul acestor puncte gastronomice locale trebuie să se prepare şi să se servească alimente numai de către proprietar sau de către membrii familiei acestuia, a căror stare de igienă şi sănătate este în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, având voie să gătească şi să servească doar membrii familiei care trebuie să-şi facă periodic analizele medicale, iar produsele trebuie să provină din ferme proprii sau de la producători locali autorizaţi/înregistraţi sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. O condiţie de bază a funcţionării  acestor puncte gastronomice locale este cea reprezentată de faptul că pentru carnea roşie provenită de la bovine, porcine, ovine, caprine, ratite (struţi) sau solipede este necesar ca aceasta să poarte marca de sănătate prin care se garantează că a fost obţinută în unităţi autorizate sanitar veterinar supuse controlului oficial. Cu privire la implementarea de către aceste obiective a unor programe proprii de autcontrol sau a unor programe HACCP, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor Călăraşi comunică faptul că la nivelul acestora este necesar să fie aplicate reguli generale de igienă şi să poată fi asigurată trasabilitatea materiilor prime şi ingredientelor din care se prepară şi se servesc alimentele. Începând cu data de 23 octombrie 2017, pe pagina de web a DSVSA Călăraşi: www.calarasi.dsvsa.ro,  persoanele interesate pot afla informaţii utile prin materialele postate despre aceste categorii de unităţi de alimentatie publică “Puncte Gastronomice Locale”, în scopul informării în vederea evaluării şi înregistrării sanitare veterinare.

Mai multe informaţii se pot obţine de la adresa: http://www.ansvsa.ro/comunicare/campanii-ansvsa/puncte-gastronomice-locale/. Pentru alte detalii și pentru a fi incluşi în baza de date creată la nivelul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor Călăraşi, dar şi pentru a beneficia de informaţii suplimentare, inclusiv şedinţe de informare, persoanele interesate pot apela numerele de telefon 0242/213.676, fax : 0242/311.127 sau la adresa de e-mail: office-calarasi@ansvsa.ro sau la Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, Traces – din cadrul DSVSA Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei, nr. 4, Călăraşi.