La începutul aceste luni au demarat lucrările cuprinse în programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2018.

La solicitarea Consiliului Județean (CJ) Călărași, prin Direcția Tehnică, SC Drumuri și Poduri S.A. a transmis, în data de 10 aprilie 2018, o propunere de eșalonare a execuției lucrărilor pe trimestre și luni ale anului, după priorități stabilită de comun acord, avându-se în vedere ca reparațiile asfaltice să înceapă pe drumurile amplasate la distanță mai mică de transport, pentru păstrarea temperaturii mixturii.

Conform programării, până la această dată s-au executat sau sunt în curs de execuție, următoarele lucrări: „Întreținere drumuri pietruite cu piatră spartă și reprofilări mecanice cu cilindrare”: DJ 306 – Dragoș Vodă – Socoalele – reprofilare drum  pe o lungime de 5,5 kilometri și așternere 200 de tone de piatră, pe tronsoanele degradate. Lucrarea s-a finalizat, iar pe  drum se poate circula în siguranță; DJ 402 – Fundulea – Solacolu – reprofilare drum pe o lungime de 10 kilometri cu execuție rigole pentru evacuarea apelor din zona drumului. Urmează a se așterne piatră spartă pe tronsoanele degradate; DJ 308 A – Borcea – Bărăganu – 1,235 de kilometri (în lungul unității militare) – tronson de drum degradat în totalitate (fiind mai mult din pământ) – în curs de execuție lucrare de reprofilare, urmând a se așterne 300 de tone de piatră; „Reprofilări drumuri pietruite și din pământ”: DJ 411 – Radovanu – Crivăț – 3,0 kilometri. S-a executat reprofilarea acestui tronson pietruit; DJ 402 – Solacolu – Nana – 11,0 kilometri. Au început lucrările de reprofilare din Solacolu spre Nana , lucrările sunt în curs de execuție; „Reparații drumuri asfaltate, prin plombări”: S-au reparat  suprafețele degradate de pe drumurile asfaltate, cantitățile de mixtură așternută  nu reprezintă toată cantitatea repartizată prin program, urmând ca restul cantității să fie executată după necesități, până la sfârșitul sezonului: DJ 310 A – Cuza Vodă – Călărașii Vechi – 35,0 tone; DJ 310 – Călărașii Vechi – DN21 – 43,0 tone; DJ 306 – Cuza- Vodă – Floroaica – 38, 0 tone; DJ 403 – Mânăstirea – Luica – DN 4 – 26 de tone – lucrările sunt în curs de execuție; „Lucrări de reparații curente” – I.B.U. (îmbrăcăminți bituminoase ușoare): DJ 307A – Vâlcelele – Vlad Țepeș – 6,4 kilometri. De asemenea, se execută lucrări la podețe transversale.

La începutul acestei săptămâni, președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, însoțit de vicepreședintele Marian Dinulescu, directorul SC Drumuri și Poduri, Gheorghe Dragomir, și de o echipă de specialiști din cadrul Consiliului Județean Călărași, a efectuat o vizită în teren pentru a se informa de la fața locului asupra situației lucrărilor la drumurile aflate în programul de reabilitare pe anul în curs.