Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte că şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei.

Prima de activare stabilită în cuantumul de 1.000 de lei se acordă în două tranşe, astfel: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării; o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de trei luni de la angajare. Prima de activare se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puțin 30 de zile şi nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj; s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni; în ultimele 12 luni anterioare angajării nu au lucrat la acel angajator; nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

Pentru a veni în sprijinul integrării pe piața forței de muncă a șomerilor neindemnizați, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiecte cu finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 prin care sunt susținute financiar aceste măsuri.