Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat prima listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului „Iluminat Public”. Pe site-ul www.afm.ro poate fi consultată lista cu primele 27 de unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Pentru acest program, finanţarea se acordă în proporţie de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 de locuitori și maximum 1.000.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 de locuitori.

De asemenea, în ședința comitetului de Avizare din data de 14 septembrie 2020, au mai fost acceptate 143 de dosare pentru 246 de autovehicule și o contestație pentru un autovehicul în cadrul Programului „Rabla” și 83 de dosare pentru 189 de autovehicule, dintre care 138 pur electrice și 51 de autovehicule electrice hibride pentru Programul „Rabla Plus”. Listele persoanelor juridice care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Un alt program pentru care au fost aprobate dosare de finanțare este Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. În cadrul acestui program vor beneficia de finanțare nerambursabilă în proporţie de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 25.000 de lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie, un număr de 65 de gospodării izolate, situate la cel puţin doi kilometri faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

„Prin programele gestionate de AFM urmărim să susținem investițiile în economia verde. Fie că vorbim de industria auto, de iluminatul public nepoluant pe străzile din România sau de producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea utilizării combustibililor convenţionali, toate aceste programe vor contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în contextul alinierii la prevederile Pactului Ecologic European”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan-Cătălin Vatamanu.