Începând cu data de 1 februarie 2017, vor fi eliminate o serie de taxe ce erau achitate la casieriile Primăriei Municipiului Călăraşi, prevăzute de Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Opt dintre acestea erau necesare eliberării unor documente la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor şi anume: taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E (6 lei); taxa de examinare şi obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV (28 de lei); taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E (84 de lei); taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 de kilograme inclusiv (60 de lei); taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 de kilograme (145 de lei); taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar (9 lei); taxele de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor (414 lei); înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare (5 lei). Pe lângă acestea, vor fi eliminate şi alte patru taxe: certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani (5 lei); înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului (15 lei); preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,  precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români (5 lei); eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânatoare (3 lei).