Primăria Municipiului Călăraşi acordă gratuităţi pentru transportul public local anumitor categorii de persoane. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călărași nr. 115/02.08.2017 s-au stabilit tarifele biletelor de călătorie, abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași şi ale legitimațiilor, precum și gratuitățile pentru pensionari și categorii de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale, în vederea eliberării abonamentelor de călătorie. Persoanele beneficiare vor depune o cerere prin care solicită acordarea acestui drept însoțită de documente justificative.
La sediul Primăriei Municipiului Călărași, se vor solicita abonamente de către următoarele categorii de persoane:  pensionari cu pensie lunară de maxim 1.200 de lei, care vor beneficia de un număr de 12 călătorii, în acest sens depunând o cerere la care se va anexa o xerocopie a actului de identitate și ultimul cupon de pensie; veteranii de război şi văduvele de război vor depune o cerere la care va anexa o xerocopie a actului de identitate și documente din care reiese calitatea de persoane beneficiare; beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri vor depune o cerere, însoțită de o xerocopie a actului de identitate și documente care atestă calitatea de persoane îndreptățite; pentru celelalte categorii de persoane care nu au fost enumerate și care, potrivit legislației în vigoare beneficiază de transport urban gratuit, se vor adresa autorității publice locale cu o cerere, însoțită de xerocopia actului de identitate și înscrisuri care dovedesc calitatea de persoane îndreptățite.

La sediul Direcției de Asistență Socială Călărași, situat în municipiul Călărași, strada Flacăra, nr. 23, se vor solicita abonamente de către următoarele categorii de persoane: persoanele cu handicap, prin asistentul personal, după caz, vor depune o cerere prin care solicită acordarea abonamentelor de călătorie în regim gratuit, însoțită de xerocopie a actului de identitate, o fotocopie a certificatului de handicap precum și alte documente din care să reiasă gradul de handicap.
Conform dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun.
De asemenea, beneficiază de gratuitate și alte categorii de persoane, respectiv însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
În acest context, persoanele beneficiare ale transportului public local de călători prin curse regulate cu autobuze au posibilitatea ca, începând cu data de 21 august 2017, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Călărași și la sediul Direcției de Asistență Socială, în vederea solicitării și obținerii acestor abonamente.