Elena SOLOMON

radiovocescampi@yahoo.com

Primăria Municipiului Călărași a fost premiată la Conferința Internațională „Inovație și calitate în sectorul public”, ediţia a XII-a – 2019, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în zilele de 17 şi 18 octombrie 2019. Sub deviza „promovăm performanța, punem în valoare oamenii din serviciul public”, au fost premiate cele mai bune exemple înscrise în competiția celor mai bune practici în administrația publică din România. Primăria Municipiului Călărași cu proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, a obținut locul III, la pilonul etica, parte a culturii organizaționale.

Ceilalți premiați la acest pilon au fost: locul I – Primăria Municipiului Cluj-Napoca – „Bugetare participativă la Cluj-Napoca”; locul II – Primăria Municipiului Iași – „Iași vibrează civic”; mențiune – Consiliul Județean Călărași – „Înființarea Grupului de Acțiune privind Prevenirea și Combaterea Corupției ca mecanism de cooperare cu societatea civilă în materie de etică, integritate, anticorupție”.

„Este un loc onorant pentru municipiul Călărași și cetățenii săi. Sunt confirmate munca și seriozitatea din ultimii ani, desfășurate la nivelul intern al primăriei și al serviciilor publice locale în vederea realizării unei culturi organizaționale, bazată pe etică, integritate, profesionalism și transparență față de beneficiarii serviciilor publice locale. Mai este de lucru în acest sens, dar premiul vine să încurajeze eforturile desfășurate până în prezent. Respect și felicitări tuturor colegilor din cadrul primăriei și serviciilor publice locale”, a declarat Nelu Dobre, consilier de etică și responsabil implementare strategie pentru integritate în cadrul Primăriei Muncipiului Călărași.