Primăria Municipiului Călărași a demarat licitația privind concesionarea terenurilor din Ansamblul Rezidențial „Știrbei Vodă” în vederea construirii de locuințe.
Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul primăriei, pe baza unei solicitări scrise, prețul pentru achiziționarea Caietului de sarcini fiind de 50 de lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 2 martie 2021, ora 16:00.
Mai multe detalii privind procedura de atribuire se găsesc la adresa: https://www.primariacalarasi.ro/images/Documente/InformatiiInteresPublic/2.8%20anunturi/anunt_de_licitatie_publica_.pdf?fbclid=IwAR2oO6FJWPE9Bgnbhl6dD1iwpAy8dgllYpX_UOFsUedysj0rAFNwdqOzVTA