Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat, la sediul Primăriei Călărași, un nou contract de finanțare europeană nerambursabilă, oferită de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Proiectul „Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași” are un buget din partea Uniunii Europene de circa 608.000 de euro și din partea bugetului local de 2% din această sumă, iar implementarea se va derula pe parcursul a 24 de luni. „Pe scurt, proiectul își propune o eficientizare a activității la nivelul instituției noastre, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni. Sistemul  de optimizare care va fi implementat la nivelul instituției noastre va avea funcționalități gândite pentru reducerea birocrației, dar și pentru îmbunătățirea fluxurilor de comunicare din interiorul administrației publice locale. Printre acestea se regăsesc: servicii online de taxe și impozite locale, registratură și registru agricol, aplicații mobile pentru serviciile adresate cetățenilor, software și sistem bonuri de ordine și servicii configurare bază de date urbanism pentru emitere și informare automată. Prin proiectul ce urmează a fi implementat, ne dorim reducerea timpilor de așteptare în procesarea unei cereri din partea cetățeanului, informatizarea și automatizarea unor procese, pentru îmbunătățirea interacțiunii dintre beneficiarul de servicii publice și administrația publică locală”, se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Călărași.