Astăzi, 26 aprilie, consilierii locali se vor reuni în şedinţă, pentru a dezbate, printre altele, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe acest an.
Conform prevederilor Legii nr. 350/2005, din fondurile publice se pot acorda, pentru activități nonprofit de interes general, finanțări nerambursabile în vederea desfășurării unor activități, de persoane fizice și juridice fără scop patrimonial, care să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe de interes local.
Calitatea de autoritate finanțatoare o are, conform legii, orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, republicată și, în consecință, și Primăria Municipiului Călărași.
Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, programul anual de finanțări nerambursabile prevede suma de 4.000.000 de lei pentru proiecte si programe, din următoarele domenii de intervenție: activități sportive și de tineret.
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Călărași, str. București, nr. 140A, judeţul Călărași, telefon 0242/311005, fax 0242318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro.
Autoritatea finanţatoare este Municipiul Călărași, prin Primăria Municipiului Călărași, cu sediul în strada București, nr. 140A, ce acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: activități sportive și de tineret.
Beneficiarul direct este orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau culte religioase cunoscut conform legii, care doreşte să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, şi care are dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract încheiat între Municipiul Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor.
Suma totală alocată pentru Program în anul 2017 este de 4.000.000 de lei.
Programul anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2017 va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiene de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare: office@primariacalarasi.ro.