Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au fost chemaţi ieri, 11 aprilie, începând cu ora 16:30, în şedinţă extraordinară pentru aprobarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric ‘Poşta Veche’ din municipiul Călăraşi”, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie și a cheltuielilor legate de finanţarea Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operatiunea/Obiectiv specific 5.1: “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale”, nr. apel: POR /2016/5/5.1.

Necesitatea aprobării în regim de urgenţă a prezentului proiect de hotărâre derivă din termenul limită de depunere a documentelor necesare în etapa de precontractare în scopul valorificării avantajului pentru UAT Municipiul Călăraşi de a accesa finaţarea în prima etapa de evaluare. Valoarea totală a proiectului este de 11.552163,47 de lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, este de 231.043,27 de lei. Clădirea a fost construită în timpul domniei regelui Carol I. Acolo a funcționat ca poștă până în anul 1950, când a devenit Tribunal, apoi Casa Căsătoriilor. După 1989 a funcţionat ca sediu al unor firme private, ca sediu al unor partide politice, ca locuinţă socială, fiind ulterior abandonată (1997), moment din care a început să se degradeze. Cu toate acestea, pentru locuitorii oraşului Călăraşi, a fost recunoscută în continuare şi este numită chiar şi astăzi, după funcţiunea pe care a avut-o la origine. Se numară printre puţinele clădiri de poştă construite în România, înainte de 1900 şi ramase în picioare până în zilele noastre. În prezent, clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, în grupa valorica B. Face parte din UTR1 conform Planului Urbanistic General Călăraşi şi din ZC3 (zona de protecţie a monumentelor) conform Planului Urbanistic Zonal din septembrie 2009. În ultimii ani au existat atât iniţiative de restaurare în vederea reutilizării edificiului, cât şi iniţiative de demolare. Parcela actuala a Poştei Vechi are o suprafaţă de 482 de metri pătraţi şi o formă dreptunghiulară, apropiată de pătrat, fiind doar un fragment din parcela iniţială.