Primăria Călăraşi a pierdut procesul cu operatorul de transport local Ali Trans Com SRL. Astfel, instanţa a obligat Primăria Călăraşi să repartizeze suma de 530.000 lei către Ali Trans, ce reprezintă subvenţia pentru serviciile de transport public local aferentă perioadei ianuarie – iunie 2014. Suma a fost repartizat în cadrul şedinţei extraordinare organizate săptămâna trecută de Consiliul Local. Bani au fost redistribuiţi către transportatorul local după micşorarea creditelor bugetare alocate la CAP 67.00 Cultura, Recreere, Religie/Art. 71 pentru obiectivul Reparaţii alei Parc Central.  

 Feldioreanu spune că mai are de recuperat bani de la Primărie

Administratorul Ali Trans Com SRL, Costel Feldioreanu spune că suma repartizată nu stinge datoria către societatea sa, şi că mai are de recuparat bani de la primărie. „Mai am de recuperat bani de la Primărie. Eu lucrez din anul 2013 în continuu. Sunt abonamentele, gratuităţile oferite, ajutor social pe care eu le ofer în continuare. Eu am semnat în 2013 – 2014 că lucrez în continuare pe baza legislaţiei în vigoare. Am participat la şapte licitaţii. Deocamdată am contestat în instanţă şi eu şi celălalt operator care a participat la licitaţie. Conform legislaţiei în vigoare, un operat de transport, până la desemnarea unui nou câştigător prin licitaţie, asigură continuitatea transportului pe vechiul contract. Eu nu pot să las oamenii ăştia fără transport. Eu am investit în transportul local. Am achiziţionat şi microbuze şi sunt hotărât să particip la licitaţie când aceasta se va organiza. Avem toate dotările necesare pentru transportul local, chiar şi pentru o investiţie dacă se doreşte. Aşa cum am investit în perioada 2015 – 2016, aşa pot continua investiţiile la cerinţa Consiliului local”, a precizat administratorul Ali Trans. Feldioreanu a mai precizat că toţi banii primiţi de la Primărie vor fi redistribuiţi pentru plata datoriilor înregistrate de către societate la furnizori.

Punctul de vedere al Primăriei

Anul trecut, Primăria Municipiului Călăraşi posta următorul punct de vedere, în legătură cu situaţia de la Ali Trans: “Între Consiliul Local al Municipiului Călăraşi şi SC Ali Trans Com SRL a fost încheiat contractul nr. 5 T/1999, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2004 şi nr. 2/2007, pe o perioadă de 20 de ani. La data de 10.04.2007 a fost aprobată Legea nr. 92/2007 privind Serviciul de Transport Public Local, act normativ care potrivit art. 28, alin. 1, lit. a, limitează perioada pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, la 6 ani de la data intrării în vigoare a legii. În conformitate cu prevederile legale aplicabile, Consiliul Local al Municipiului Călăraşi a demarat procedura de licitaţie a serviciului de transport, în vederea selectării operatorului autorizat, prin adoptarea a trei hotărâri, respectiv HCL nr. 107/2013, nr. 108/30.07.2013 şi nr. 152/02.08.2013. Aceste hotărâri au fost contestate de SC Ali Trans Com SRL la Tribunalul Călăraşi, iar prin decizia civilă nr. 4286/26.05.2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, definitivă prin decizia civilă nr. 1714/24.04.2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a respins cererea de revizuire formulată de SC Ali Trans Com SRL, s-a reţinut de către instanţă, irevocabil şi cu autoritate de lucru judecat, că actul adiţional nr. 2 la contractul nr. 5 T/1999, nu-şi poate produce efectele timp de 20 de ani, aşa cum în mod eronat s-a prevăzut în conţinutul său, ci maxim 6 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 92/2007, fapt pentru care nici contractul nr. 5 T/1999 şi nici actul adiţional nr. 2/2007 nu mai sunt valabile şi nici nu îşi mai pot produce efectele dincolo de data de 22.04.2013, dată de la care între autoritatea locală şi SC Ali Trans Com SRL nu mai există nici un fel de relaţii contractuale. Instanţa de recurs a reţinut în mod temeinic şi indubitabil faptul că raportat la considerentele Curţii Constituţionale din decizia nr. 125/07.03.2013, definitivă şi general obligatorie, precum şi la dispoziţiile Legii nr. 92/2007, art. 3 din actul adiţional nr. 2/2007 referitor la termenul de 20 de ani, încalcă prevederile art. 28, alin. 1, lit. a din lege, dispoziţii potrivit cărora durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale şi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze. Fără existenţa unui cadru legal, respectiv a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport valabil încheiat între părţi, care să reglementeze înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public subvenţionat de la bugetul local, nu se pot acorda gratuităţile pentru anumite categorii de persoane. Legea nr. 448/2006 reprezintă actul normativ care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, nefiind actul normativ în temeiul căruia se efectuează serviciul public subvenţionat al transportului local de persoane cu autobuze, respectiv Legea nr. 92/2007. În prezent, autoritatea publică depune diligenţele necesare, în conformitate cu prevederile legale, de a finaliza procedura de scoatere la licitaţie a serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Călăraşi”.

primarie