Marţi, 10 octombrie, Primăria Municipiului Călărași a depus o cerere de finanțare pentru obținere de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Astfel, prin proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, în cuantum de 299.499,96 de lei, din care contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași în cotă de 2% din valoarea eligibilă este de 5.990 lei, TVA fiind eligibil, Primăria Municipiului Călărași își propune să realizeze:

11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare în cadrul Primăriei și ser

viciile publice locale aflate în subordinea Consiliului Local; un ghid al procedurilor operaționale privind

măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare; un sondaj de opinie în rândul personalului propriu și al aleșilor locali; un ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC-ul integrității; cinci sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției; 75 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.