Proiectul cunoscut în plan local ca și „Promenada”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, reunește trei parteneri – Județul Călărași (buget 0,7 milioane de euro), Municipalitatea Silistra (2,0 milioane de euro) și Municipiul Călărași (3,2 milioane de euro), fiecare având responsabilități concrete și buget propriu alocat pentru implementarea activităților ce le revin.

Primăria Municipiului Călărași urmează să achiziționeze constructorul pentru lucrările de investiții prevăzute în proiect (alei, gara fluvială etc), însă numai după achiziționarea serviciilor de proiectare și realizarea documentațiilor la nivel de Proiect Tehnic, activități ce revin Consiliului Județean Călărași.

Data estimată de către Consiliul Județean Călărași și aprobată prin contractul de finanțare pentru începerea lucrărilor este luna octombrie 2020.

În situația în care Consiliul Județean Călărași va preda documentația tehnică necesară începerii achiziției de lucrări către Primăria Municipiului Călărași într-un termen mai scurt, se pot demara lucrările mai devreme decât termenul prevăzut în proiect (octombrie 2020).

Astfel, Primăria Municipiului Călărași a făcut, până în acest moment, toate demersurile pentru ca termenul de începere a lucrărilor (octombrie 2020) să fie respectat. Deținătorii de construcții provizorii din zonă au fost înștiințați că nu le vor mai fi prelungite acordurile de ocupare temporară după 1 ianuarie 2020.