Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au votat, în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare teren de fotbal strada Dumbrava Minunatã nr. 4 din municipiul Cãlãraºi.

Pentru obiectivul Amenajare teren de fotbal strada Dumbrava Minunatã nr. 4 din municipiul Cãlãraºi, valoarea investiţiei este de 2.481.666,43 de lei, la care se adaugă TVA în suma de 471.516,62 de lei din care C+M este de 2.287.759,69 de lei, la care se adaugă TVA în suma de 434.674,34 de lei.

„Având în vedere că tot mai mulţi locuitori ai oraşului, indiferent de vârstă, vor să desfăşoare activităţi de petrecere a timpului liber prin sport, zonele de agrement existente nu pot raspunde cerinţelor potenţialilor utilizatori. Amplasamentul studiat întruneşte condiţiile necesare pentru realizarea unui ansamblu de amenajări sportive format dintr-un teren de fotbal, o pistă de alergare şi o pistă de biciclete. Necesitatea serviciilor care vor fi furnizate prin acest proiect de investiţii este dată de: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă în cadrul comunităţii, asigurând creşterea nivelului cultural şi social al populaţiei şi a gradului de confort al acesteia; crearea unor condiţii adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter sportiv pe raza oraşului; creşterea gradului de sănătate a tuturor cetaţenilor oraşului prin practicarea de sport; creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza oraşului la activitatăţi cu caracter sportiv şi social”, se arată în expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de hotărâre.

Pe terenul studiat se propune realizarea unui ansamblu de amenajări sportive alcătuit din următoarele obiective: teren de fotbal cu dimensiunea în plan de 110×70 de metri şi suprafaţa de joc cu gazon artificial; pistă pentru biciclete cu lungimea de 876 de metri şi o lăţime de 2,5 metri; pista pentru alergare cu lungimea de 861 de metri şi o lăţime de 2,00 metri.