Primăria Municipiului Călăraşi va efectua în perioada 5 – 8 august 2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) atât prin aviotratament, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06:00 – 11:00, iar cel terestru între orele 22:00 şi 06:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid, Deltametrin, S-metropen acestea fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Primăria Călăraşi precizează că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.