Primăria Municipiului Călărași va depune, în cadrul Axei 4 a Regio 2014 – 2020 destinată mobilității urbane, proiectul cu titlul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”. Conform datelor statistice, există mai multe motive de a merge cu bicicleta decât bucuria unei plimbări bune.

 

Motivele țin de îmbunătățirea stării generale de sănătate, de impactul poluării asupra mediului care în cazul ciclismului este mai mic de o zecime din cel produs de mașini. Aproape toate studiile sunt de acord că, atunci când se ia în considerare fabricarea, întreținerea și combustibilul, ciclismul este mult mai prietenos cu mediul decât alte forme de transport.

Totodată, și costul deplasării cu bicicleta este de zece ori mai mic decât cel cu mașina, utilizarea bicicletei contribuie la protecția mediului întrucât o bicicletă nu are emisii de gaze nocive, uleiuri etc, iar alegerea deplasării spre locul de muncă și în scopul  deplasărilor în oraș în week-end cu acest mijloc de transport, constituie o alegere de preferat.

În momentul de față, în municipiul Călărași există o singură pistă pentru biciclete, amplasată în lungul Drumului Naţional 3B, care face legătura între Călărași și comuna Modelu. Pista are o lățime de un metru și o lungime de doi kilometri și este împărțită cu pietonii, ceea ce nu o face atractivă pentru deplasările cu bicicleta. Segmentele de piste de biciclete existente la ora actuală sunt insuficiente și izolate si rețeaua actuală de piste nu asigură deplasarea în condiții de siguranță cu bicicleta între principalele zone de atragere și generare a deplasărilor. Din datele despre frecvența deplasărilor velo analizate a rezultat o concentrare a acestor deplasări în parcurile din sudul orașului, ceea ce conduce la concluzia că acest mod de deplasare este utilizat în special pentru agrement, și mai puțin pentru deplasări cotidiene.

Prezentul proiect este analizat în Studiul de trafic întocmit la nivelul municipiului Călărași și își propune implementarea unei rețele de piste de biciclete la nivelul infrastructurii rutiere a orașului, în vederea atingerii următoarelor obiective: sporirea gradului de mobilitate al populației; diminuarea cheltuielilor de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele

urbane; diminuarea poluării și a zgomotului urban; creșterea accesibilității și siguranței populației; crearea unei soluții alternative de transport urban; asigurarea intermodalității, prin transferul din transportul public pe bicicletă; creșterea calității mediului și a calității vieții cetățenilor.

În cadrul documentației de proiectare ce va fi realizată pentru acest proiect se va analiza și se vor propune traseele celor aproximativ şase kilometri de piste ce vor alcătui rețeaua de piste de biciclete din municipiu care va fi construită prin proiect și care își propune să lege intrările în oraș. Proiectul se va integra cu celelalte proiecte propuse spre finanțare în cadrul axei de mobilitate urbană.

Valoarea estimată a proiectului este de un milion de euro, contribuția UAT Municipiul Călărași fiind de 2%, aplicația urmând a fi depusă în luna noiembrie a acestui an.

În elaborarea proiectului este obligatorie respectarea cerințelor Ghidului Solicitantului elaborat de Ministerul Dezvoltării pentru proiectele finanțabile din POR 2014-2020 Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.