Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au adoptat, în şedinţa extraordinară din data de 7 decembrie 2017, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 188/12.11.2015  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  25.000.000 de lei.

Se propun astfel a se efectua trageri din finanţarea rambursabilă, în anul 2018, în suma de 22.460 de mii de lei, suma autorizată de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerul Finanţelor Publice, prin Hotărârea nr. 5242/16.11.2017, pentru realizarea următoarelor obiective de investiţii: modernizare străzile Cornişei şi Progresul – 2.300 de mii de lei; execuţie Hala Piaţa Orizont – 1.000 de mii de lei; modernizare străzi în municipiul Călăraşi – 12.720 de mii de lei; cofinanţări proiecte cu finanţare nerambursabilă Axa 4 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi pentru alte proiecte aflate în implementare şi evaluare finanţabile prin Interreg şi alte Axe din POR 2014 – 2020 – 6.440 de mii de lei.

Din împrumutul bancar în valoare de 25.000.000 de lei, contractat la BCR în anul 2016, s-a tras suma de 1.315.778,01 lei pentru: 76.919,38 de lei – strada Victoriei, 86.909,92  de lei – strada Panduri, 87.111,27 de lei – strada Năvodari şi 1.064.837,44  de lei – străzile Progresul şi Cornişei. În anul 2017 pentru  modernizare străzilor Progresul şi Cornisei, s-a utilizat suma de 1.223.224,59 de lei.

Pe perioada derulării împrumutului bancar, ori de câte ori este nevoie, obiectivele de investiţii finanţate din împrumutul bancar pot suporta modificări de sume sau chiar înlocuirea lor, în funcţie de priorităţi, cu aprobarea autorităţilor deliberative şi a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. La aceasta dată, dobânda la soldul creditului tras, respectiv de 2.539.002,60 lei , este de 5.975,12 lei (ROBOR 3M +marja fixa de  0,97), iar de la începutul anului şi până în prezent s-a plătit total dobândă 35.619,68 lei.

Necesitatea şi oportunitatea introducerii pe lista obiectivelor finanţate din împrumutul  bancar contractat, rezulta din asigurarea continuităţii fluxului de plăţi aferente realizării obiectivelor de investiţii.