Primăria Comunei Grădiştea anunţă derularea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, denumită în continuare Schema Națională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați (S.N.S.E.D.), în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional, pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Pot beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, conform art. 3, alin. (2), lit. a, b, c, din OUG 133/2020, următoarele categorii de elevi: copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar; copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar; copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este de 500 de lei pe an şcolar.

În vederea înscrierii pe liste, se vor prezenta la sediul Primăriei Comunei Grădiştea, din satul Cuneşti, nr. 54, la Biroul de Asistenţă Socială, până la data de 31 august 2020, părinţi/reprezentanţi legali/tutori, cu următoarele documente: act de identitate părinţi/reprezentanţi legali/tutori; acte de identitate/certificate de naştere copii; adeverinţe părinţi/reprezentanţi legali/tutori cu veniturile realizate în luna iulie 2020.

Condiţiile de eligibilitate sunt următoarele: să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza comunei Grădiştea; venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 de lei în cazul copiilor preşcolari; venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învăţământul primar şi gimnazial.