Primăria Comunei Grădiștea va derula o campanie de acordare de tichete sociale pentru mese calde, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor defavorizate care beneficiază de mese calde, pe bază de tichete sociale pe suport electronic. Aceste tichete vor fi acordate din fonduri externe nerambursabile.

Persoane care pot beneficia de tichetele electronice pentru mese calde sunt: persoane cu vârsta de cel puțin 75 de ani împliniți care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari – 704 lei; persoanele sau familiile fără adăpost, inclusiv cele care au fost evacuate și familiile care nu au domiciliu stabil, în special cele monoparentale.

Pentru a primi aceste tichete, beneficiarii trebuie să se înscrie pe listele la sediul Primăriei Comunei Grădiștea, satul Cunești, nr. 54, la Biroul de Asistență Socială. Data limită este de 31 august 2020, iar documentele necesare sunt: copie a actului de identitate și copie a ultimului cupon de pensie.