Primăria Comunei Vlad Țepeș a organizat conferința de închidere a proiectului „Procomunitate – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” – POCU/20/4/2/102686, implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 din Vlad Țepeș.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului „Procomunitate” a fost creșterea accesului și participării la educație a 560 de membri ai comunității marginalizate (non-romă), prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunității, peste 730 de persoane fiind înscrise până la finalul proiectului în grupul ţintă.

Pentru acest obiectiv au fost propuse și implementate cu succes mai multe activități.

 

Clubul Copiilor

 

60 de copii din grupul țintă cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani au beneficiat de servicii de de integrare în învățământul formal (preșcolar și primar). Toți cei 60 de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri materiale de învățare, jocuri și jucării educaționale (cărți educative cu povești, cărți senzoriale educative, instrumente de scris și colorat, jocuri educative și/sau de dexteritate etc.).

 

Şcoala Părinţilor

 

84 de părinți împreună cu o sută de copii au beneficiat de 24 de activități de consiliere parentală. La fiecare activitate, cei 84 de părinți au beneficiat de servicii de catering. Cei o sută de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri de îmbrăcăminte și încălțăminte precum și de pachete de igienă și nutriție. De asemenea, elevii cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani au beneficiat de rechizite școlare. 40 de copii din grupul țintă au fost premiați cu câte o bicicletă.

 

„Şcoală după Şcoală”

 

Școala Gimnazială nr. 1 Vlad Țepeș a fost acreditată pentru programul „Școală după Școală” (SDS). 17 școlari înscriși în ciclul primar și gimnazial au beneficiat de activitățile programului SDS în cursul anului şcolar 2018 – 2019 și alți 34 de școlari în cursul anului şcolar 2019 – 2020.

 

Cercul de capacitate

 

60 de școlari, clasele a VII-a și a VIII-a, au beneficiat de cercuri de pregătire în vederea promovării examenului de capacitate. Toți cei 60 de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri educaționale (culegeri, rechizite etc.). Opt dintre elevii cu medii bune au beneficiat de premii constând în laptop-uri de înaltă performanță.

 

Şcoala de Vară

 

80 de elevi din ciclul gimnazial și liceal au beneficiat de o tabără gratuită la munte (transport, cazare și trei mese pe zi). În cadrul taberelor, cei 80 de copii au beneficiat de servicii de remediere comportamentală și aptitudinală, socializare, pentru copii și tineri (inclusiv servicii de orientare în carieră).

 

Bacalaureat

 

24 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au beneficiat de servicii de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat. Elevii au beneficiat de kit-uri de rechizite școlare precum și de servicii de catering (excepție făcând cei din sesiunea 2020, care au beneficiat de pregătire online). Opt dintre elevii cu medii bune au beneficiat de premii constând în laptop-uri de înaltă performanță.

 

„A doua şansă”

 

20 de persoane din grupul ţintă au beneficiat de programul „A doua şansă”.

 

Un alt obiectiv specific al proiectului „Procomunitate” a fost dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate (non-rome) din comuna Vlad Ţepeş. Pentru acest obiectiv, au fost propuse și implementate cu succes mai multe activități.

 

„Carieră” – organizarea și livrarea de sesiuni individuale și de grup de informare, orientare și consiliere profesională

 

350 de persoane au beneficiat de informare și orientare profesională (individuală și de grup) și au beneficiat de servicii de catering. 323 de persoane au beneficiat de consiliere profesioanală (individuală și de grup) și au beneficiat de servicii de catering.

 

 „Competenţe cheie” – organizarea și livrarea de cursuri de competențe cheie

 

308 persoane au beneficiat de un curs de competențe cheie, dintre următoarele tipuri de curs: „Competențe sociale și civice”, „Competențe de baza în matematică, știință, tehnologie”, „Competențe de comunicare în limba maternă”, „Competențe de a învăța”.

 

„Formarea” – organizarea și livrarea de servicii de formare profesională a adulților (calificare/perfecționare/specializare) din grupul țintă

 

140 de persoane au beneficiat de un curs de calificare profesională de nivel 2 (360 de ore), dintre următoarele tipuri de curs: frizer, manichiurist-pedichiurist, îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursanții au beneficiat de subvenții în valoare de până la 1.800 de lei și au obinut certificate de calificare profesională. 112 persoane au beneficiat de un curs de calificare de nivel 3 (720 de ore), dintre următoarele tipuri de curs: comerciant mărfuri alimentare, bucătar, ospătar. Cursanţii au beneficiat de subvenții în valoare de până la 3.600 de lei și au obţinut certificate de calificare profesională. 128 de persoane au beneficiat de un curs de specializare/perfecționare, dintre următoarele tipuri de curs: lucrător social, agent vânzări, comunicare în limba engleză și competențe digitale. Cursanţii au obţinut certificate de absolvire.

 

„Medierea” – organizarea și livrarea serviciului de mediere pe piață muncii către grupul țintă

 

214 persoane au beneficiat de mediere pe piața muncii. Au avut loc trei târguri de joburi, organizate în comuna Vlad Țepeș, la care au participat 150 de persoane. Trei firme, care au făcut dovada angajării mai multor persoane din grupul ţintă, au primit subvenții. Peste o sută de persoane au fost angajate, proiectul „Procomunitate” propunându-și un număr de  84 de persoane.

 

Formare antreprenor

 

46 de persoane au urmat un curs de competențe antreprenoriale acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări. 37 de persoane s-au înscris pentru a beneficia de consultanță pentru realizarea unui plan de afaceri. 35 de persoane au participat la concursul de selecție planuri de afaceri.

 

Concurs antreprenor

 

13 planuri de afaceri au primit finanțare în valoare de 25.000 de mii de euro.

 

„Antreprenor”

 

13 antreprenori au beneficiat de servicii de consultanță și mentoring pentru menținerea și dezvoltarea afacerii. Peste 36 de contracte de muncă individuale, au fost încheiate în cadrul celor 13 entități juridice nou înființate. Totodată, printre obiectivele specifice ale proiectului se numără și înfiinţarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) din comuna Vlad Țepeș și punerea în funcțiune a acestuia. În cadrul CMAI au fost acreditate zece servicii sociale prin Agenția Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași și furnizate de personal calificat în domeniu. Peste 680 de persoane au beneficiat de un serviciu medical – prevenție și intervenție stomatologică și de cel puțin un serviciu social acreditat. La Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii s-au înscris 229 de persoane. La Centrul de zi de integrare/reintegrare socială s-au înscris 68 de persoane. La Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice s-au înscris 21 de persoane. La Centrul de suport pentru situații de urgență/de criză s-au înscris 67 de persoane. La Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie s-a înscris o persoană. La Serviciul de asistență comunitară pentru persoane aflate în situații de nevoie s-au înscris 84 de persoane. La Centrul de zi de consiliere și informare s-au înscris 139 de persoane. La Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice s-au înscris 19 persoane. La Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber pentru persoane vârstnice s-au înscris 34 de persoane. La Centrul de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide s-a înscris o persoană.

 

O campanie de conștientizare și promovare a Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată a fost desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului prin dezvoltarea unui website de prezentare a serviciilor, difuzarea de spoturi radio timp de trei luni, realizarea de postări și advertoriale pe platformele de socializare, întâlniri cu posibili beneficiari și diseminarea de materiale de informare și publicitate.

 

Creșterea gradului de siguranță a 50 de familii ce fac parte din comunitatea marginalizată (non-rome) din Vlad Ţepeş, prin îmbunătăţirea condițiilor de locuire și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate, a fost un alt obiectiv al proiectului „Procomunitate”, unde au fost implementate cu succes mai multe subactivități.

 

Evaluare locuinţe

 

109 de locuințe ale persoanelor din GT au fost evaluate pentru selecția de intervenție.

 

Selecţie şi intervenţie locuinţe

 

48 de locuințe au fost reabilitate (igienizare, reparații, extindere etc.).

 

Identificare nevoi reglementare acte

 

20 de gospodării au fost identificate pentru reglementarea de acte. Cinci proprietăți au actele reglementate.

 

Un ultim obiectiv al proiectului „Procomunitate”, a fost identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate, în vederea rezolvării problemelor comunității, prin metode inovative susținute de resurse locale, a problemelor comunității, inclusiv integrarea cu alte inițiative locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a membrilor comunității pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect. Au fost propuse și implementate cu succes următoarele activități: parteneriate – 16 contracte de parteneriat, dezvoltarea unei platforme centru de angajare; voluntariat – 20 de voluntari au participat gratuit la o tabără la munte unde au beneficiat de un curs de dezvoltare comunitară; o campanie de conștientizare a dezvoltării comunitare a fost realizată cu succes; opt seminarii tematice – rolul și importanța voluntariatului; înființarea unui Comitet de Inovare Comunitară (CIC); 87 de contracte de voluntariat.

Proiectul „Procomunitate” s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având o valoare totală de 17.919.617,69 de lei, din care contribuția Uniunii Europene 17.601.172,72 de lei.

„Procomunitate” a fost demarat în 2017 și pe toată perioada celor 36 de luni de implementare și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat, și anume implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

„Ne bucurăm că ați acceptat această provocare alături de noi și dorim să mulțumim, pe această cale, tuturor celor care au crezut în noi și au participat la activitățile noastre, pentru că doar împreună am putut desfășura cu succes tot ceea ce ne-am propus prin proiectul ‘Procomunitate’. Voi ați fost alături de noi, iar noi ne-am ținut toate promisiunile! Multă sănătate!”, a declarat  echipa de proiect.