Primăria Municipiului Călărași a făcut publice salariile personalului care lucrează în instituție. Conform Legii nr. 153/2017 articolul 33 privind transparența veniturilor salariale, „toate autoritățile și instituțiile publice vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”.

Veniturile persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei Municipiului Călărași sunt următoarele, cu mențiunea că este vorba de sume brute: primarul și viceprimarul fac parte din categoria „demnitari”. Primarul primește un salariu de bază de 18.720 de lei, la care se adaugă 4.680 de lei ca majorare a salariului de bază pentru stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare; în total, acesta câștigă 23.400 de lei brut. Viceprimarii sunt remunerați cu 16.640 de lei, la care se adaugă majorarea de 4.160 de lei pentru personalul care gestionează fonduri comunitare; în total, 20.800 de lei brut.

Administratorul public, angajat în baza unui contract de management, câștigă și el 16.640 de lei, la care se adaugă cei 4.160 de lei pentru personalul care gestionează fonduri comunitare.

Funcția de secretar general al municipiului este plătită cu 15.662 de lei, la care se adaugă indemnizația de hrană în valoare de 346 de lei, totalizând 16.008 lei, brut. Arhitectul șef primește suma de 13.291 de lei, plus 346 de lei indemnizația pentru hrană, în total, 13.637 de lei.

Tot din categoria funcțiilor publice, un director executiv din cadrul primăriei câștigă între 15.322 și 15.996 de lei, iar un director executiv adjunct ajunge să primească între 14.074 și 15.322 de lei. Un șef serviciu câștigă între 11.682 și 13.881 de lei, iar un șef birou, între 11.266 și 13.465 de lei.

Din categoria personalului contractual, șoferii sunt remunerați cu 5.255 – 5.380 de lei, muncitorii cu 4.672 – 4.784 de lei, iar îngrijitorii cu 4.132 – 4.215 lei.

Alte sporuri/drepturi salariale primite în cadrul Primăriei Municipiului Călărași: personalul care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, conform art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017; personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% (baza legală – art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017); majorarea salariului pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat -baza legală – art. 22 alin. (1) Legea-cadru nr. 153/2017); indemnizație de hrană conform art. 18 alin. (1) și (2) Legea-cadru nr. 153/2017).