Primăria Municipiului Călărași a semnat contractul privind elaborarea documentației tehnico-economice, execuția lucrărilor și dotarea viitorului Club al pescarilor dunăreni, obiectiv al unui proiect cu finanțare europeană obținută în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

Prin lucrările incluse în proiect se are în vedere valorificarea patrimoniului natural al zonei, prin reabilitarea clădirii din Parcul Central (zona Jirlău) și transformarea ei într-un Club al pescarilor (dotat cu sală de conferințe) ce va avea și rol de centru de informare.

Clădirea va deveni un loc de referință în comunitatea pescarilor dunăreni din municipiul Călărași, în care vor putea socializa în desfășurarea diverselor activități specifice, cum ar fi: de educație privind protecția mediului și promovare a patrimoniului local, susținerea de programe socio-culturale pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității, cu accent pe domeniul pescuitului, instruiri în domeniu, organizarea de sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescărești prin accesarea de fonduri destinate desfășurării activităților specifice, responsabilizarea comunității pescărești privind transmiterea meșteșugului către noua generație.

Privind activitatea de acvacultură se vor organiza expuneri care să susțină  exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii, a biodiversităţii şi care să nu pună în pericol rezerva piscicolă din zonă, pe termen mediu și lung.

Proiectul continuă inițiativele anterioare desfășurate pe această linie de Primăria Municipiului Călărași în care a avut parteneri alte instituții interesate din domeniu – Asociaţia Judeteană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Călăraşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, reprezentanți ai altor FLAG-uri dunărene, asociații pescărești locale, societăți comerciale cu specific pescăresc, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Muzeul Municipal Călărași – ca și colaboratori.

Contracul privind „Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT+DDE+DTAC, execuția de lucrări și dotarea obiectivului de investiții în cadrul proiectului cu titlul ‘Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași’” are o valoare de 1.066.419,46 de lei fără TVA, durata fiind de patru luni – proiectarea, 12 luni – execuția lucrărilor și 36 de luni – garanția lucrărilor.