În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Primăria Municipiului Călărași are în prezent semnate 21 de contracte de finanțare în valoare de 41,28 de milioane de euro, aflate astăzi, 14 iulie, în diverse stadii de implementare, și urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ patru luni) să semneze încă nouă contracte de finanțare în valoare totala de 10,8 milioane de euro.

La începutul anului 2016, Primăria Călărași s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției sumei de 24,7097 de milioane de euro prin proiecte finanțabile din Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, la care urma să se adauge 2% contribuția primăriei, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinţă de județ din țară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași a pregătit și a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 15 proiecte în valoare totală de 34,26 de milioane de euro (reprezentând 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane de euro).

Astfel, Călărași este primul municipiu reşedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finanţare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea străzii București, în valoare de 9,35 de milioane de euro.

Totodată, Primăria Călărași a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 – 2020 (Interreg V-A), Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Comisia Europeană, Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează: achiziții de servicii; achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări; achiziții furnizări de bunuri.

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

Primăria menționează faptul că, deși activitățile de achiziție de realizare proiect tehnic și execuție lucrări sunt în derulare, acestea vor fi considerate ca fiind îndeplinite abia la semnarea contractelor respective, deci la finalizarea achizițiilor.

Pentru informarea reală și obiectivă, un proiect parcurge, de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste doi ani: pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc); depunere la finanțator și evaluare; semnare contract de finanțare; implementare: pregătire documentații achiziții (realizare SF); realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc); întocmire  documentație tehnică PT și avizare-autorizare; execuție lucrări; recepție lucrări; echipare și dotare; instruire personal utilizare; activități de informare și publicitate; activități de consultanță; activități de promovare; activități de auditare prin audit externalizat; activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc); punere în funcțiune; sustenabilitatea proiectului (asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de cinci ani de la finalizarea perioadei de implementare).

Stadiul implementării la data de 14 iulie 2020 este următorul: Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului Poşta Veche din municipiul Călărași – proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor – estimare recepție: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport; Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei” Călărași – proiectul se află în evaluare achiziția de realizare PT și execuție lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna decembrie 2020; Reabilitarea termică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași – proiectul se află în etapa de realizare documentația PT, urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport; Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Călărași – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; sunt în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna februarie 2021; Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (strada Bucureşti – Prelungirea Bucureşti) – proiectul se află în evaluare achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna aprilie 2021; Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări, fiind în derulare contracte pentru activităti suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna mai 2021; îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităti suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă in luna mai 2021; Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info călători, e-tiketing, staţii călători – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021; Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021; Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (Siderca) a municipiului Călărași – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităti suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna mai 2021; Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada – proiectul se află în etapa de finalizare achiziția de realizare PT și execuție lucrări; se află în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrari să înceapa în luna octombrie 2021; Modernizare centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou) – proiectul se află în etapa de derulare achiziția de realizare PT şi execuţie lucrări; se află în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021; Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari (Școala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative – proiectul se află în etapa de pregătire achiziția de realizare PT și execuție lucrări; se află în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021; Reabilitare termică a Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Antim Ivireanul” – contract de finanțare semnat în data de 9 iulie 2020; Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență (partener: Municipalitatea Belene (Bulgaria) – achizitia de echipamente este realizată în proporţie de 90%; proiectul se va finaliza în septembrie 2020; Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra (parteneri: UAT Judeţul Călăraşi, Municipalitatea Silistra (Bulgaria) – Probleme în implementare: neasigurarea de către Consiliul Judeţean Călăraşi a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat în prezent de baza nautică aparţinând CSM Călăraşi); Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Călăraşi – proiectul se află în etapa de derulare achiziţia de sistem; în derulare contracte pentru activități suport; Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administraţiei publice Călărași – proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de consultant şi sistem; în derulare contracte pentru activități suport; Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni – a fost semnat contractul de execuţie lucrări; se estimează instalarea sistemului în luna august 2020; Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași – în prezent se execută lucrări de construcții; în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează finalizarea lucrărilor în luna mai 2021; Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finanţat de Agenţia Fondului de Mediu) – a fost semnat contractul de furnizare şi instalare echipamente (stații de reîncarcare); se estimează punerea în funcţiune a celor patru staţii în jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractul de finanțare.