Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că terenurile de pe malul stâng al brațului Borcea care nu mai fac obiectul unor acorduri de ocupare temporară a domeniului public sau privat trebuie eliberate până la data de 31 martie 2021, întrucât amplasamentul proiectului „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra” vizează aceste suprafețe.

În caz contrar, eliberarea terenului va fi efectuată de autoritatea publică locală pe propria cheltuială, urmând ca Primăria municipiului Călărași să-și recupereze sumele pentru evacuare, menționează instituția.

În cadrul proiectului antemenționat, Primăria Municipiului Călărași este partener, lider de proiect fiind Consiliul Județean Călărași. Conform prevederilor stipulate în proiect, lucrările de construcție vor începe în acest an.