Primăria Municipiului Călărași, prin administratorul public Valentind Deculescu, coordonator al Direcției de Programe și Dezvoltare Locală, vine cu precizări în legătură cu sarcinile sale legate de proiectul „Promenada”.

Deculescu declară următoarele: „CJC a creat și întreține o adevarată diversiune vis-a-vis de proiectul cunoscut sub denumirea de „Promenada”, acuzând Primăria că întârzie aplicarea proiectului prin faptul că nu eliberează terenul de pe malul Borcei prin demolarea acelor construcții și amenajări existente. Complet fals, CJC trebuia să facă o mulțime de lucruri înainte ca PMC să înceapă eliberarea terenului, și anume: orice lucrare de investiții nu se poate realiza fără documentație de proiectare, conform angajamentelor asumate de către CJC, această activitate este în responsabilitatea lor și trebuiau să predea către PMC în luna octombrie 2019, documentația de proiectare la stadiul PT însoțită de avizele legale, cu indicatorii tehnico-economici aprobați de către consilierii județeni și însoțită de autorizația de construire. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent, proiectarea nefiind măcar începută la acest moment din cauza unei condiţii legale pe care CJ a ignorat-o de-a lungul timpului şi pe care nu a îndeplinit-o nici până acum. Aceasta constă în faptul că CJ a inclus în aria proiectului un teren (acela pe care este situată baza de caiac-canoe) fără ca acesta să aparțină vreunuia dintre parteneri, așa cum impune Ghidul de finanțare; terenul se află în proprietatea statului și în administrarea CSM Călărași, iar această suprafață nu este inclusă în certificatul de urbanism întrucât nu a fost solicitată de către CJC, aspect cunoscut şi ascuns de către aceștia încă de la depunerea proiectului; de la semnarea contractului de finanțare (martie 2019) am solicitat, în nenumărate rânduri, organizarea unei întâlniri în timpul căreia să analizăm și să clarificăm acest aspect precum și altele, pe care noi le-am semnalat încă din perioada de pregătire a proiectului; abia în luna februarie a acestui an, CJC a recunoscut că este în imposibilitatea de a rezolva această problemă și, drept urmare, încearcă să modifice amplasamentul proiectului, ocolind baza de caiac-canoe; responsabilitatea obţinerii a fost dintotdeauna a CJC, a fost stipulată în scris de către aceștia, la solicitarea noastră, și nu a fost rezolvată din cauza condiției impusă de Ministerul Tineretului și Sportului de a se construi o nouă bază de caiac-canoe, pe altă locație, lucru pe care și l-au asumat, de altfel, și prin bugetele CJC, dar care nu a fost pus în practică nici până acum; față de situația propusă, proiectul poate fi ‘salvat’ doar dacă se găsește o nouă soluție tehnică, abia apoi urmând să înceapă demersurile de obținere a aprobării finanțatorului (MLPDA), a unui nou certificat de urbanism, a altor avize de specialitate, a realizării documentației PT, a avizării acesteia de către toate instituțiile abilitate, a obținerii autorizației de construcție și abia apoi PMC să înceapă achiziția constructorului și execuția de lucrări, a căror durată este stabilită de proiectant în studiul de fezabilitate ca fiind de minim 18 luni la care se vor adăuga, conform informațiilor de specialitate, perioadele cu ape crescute și cele de prohibiție – în total, urmând să dureze aproximativ 24 de luni”.

Administratorul public își încheie comunicarea cu următoarele cuvinte: „Cei din CJ au făcut greşeli mari în proiect și din cauza acestora este posibil ca proiectul chiar să nu se mai realizeze. Au dorit ca Primăria să fie, din nou, vizată de atacuri de genul – primăria și Daniel Ștefan Drăgulin demolează și nu construiesc – așa cum au procedat și în cazul Piața Mare, când aici a fost vorba de o clădire ce prezenta pericol în exploatare, apoi schimbarea unei părți din documentație necesară avizării ISU. Acum lucrările la Piața Mare au început și se va recupera din întârziere”.