Primăria Municipiului Călărași a făcut public programul după care cetățenii vor putea solicita audiențe. În cadrul audiențelor, primarul, cei doi viceprimari, secretarul general al municipiului și, după caz, conducătorii departamentelor de resort, vor răspunde sesizărilor sau propunerilor făcute de localnici.

Conform instituției, reprezentanții administrației vor fi disponibili după următorul program:

Primarul Marius-Grigore Dulce va fi disponibil în zilele de joi, între orele 10:00 și 12:00.

Viceprimarul Nicolae Dragu va fi disponibil în zilele de miercuri, între orele 13:00 și 16:00.

Viceprimarul Liviu Coman va fi disponibil în zilele de marți, între orele 11:00 și 13:30.

Secretarul general Mărgărit Sârbu va fi disponibil în zilele de joi, între orele 09:30 și 12:00.

Audiența este o întrevedere acordată unui solicitant de către o persoană care deține o funcție de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar aceste se pot împărți în sesizări, reclamații, cereri cu privire la o problemă cu care se confruntă persoana care solicită, dar și propuneri de perfecționare a activității.

Se pot înscrie în audiență cetățenii care s-au adresat departamentelor de specialitate din cadrul Primăriei, în vederea rezolvării unor solicitări care nu au primit răspuns din partea acestora în termenul legal sau consideră că nu au primit relațiile necesare.

Solicitanții vor completa o cerere de înscriere în audiență, vor anexa o copie a actului de identitate, răspunsul primit de la serviciul de specialitate la care s-a adresat anterior sau bonul cu numărul de înregistrare a solicitării, în cazul în care nu a primit răspuns în termenul legal, urmând să i se comunice telefonic sau în scris data și ora audienței.

În funcție de tematica abordată, confirmarea programării în audiență se va realiza în termen de aproximativ 15 zile lucrătoare.

Persoanele care solicită audiențe pentru soluționarea unor probleme care nu intră în competența Primăriei Municipiului Călărași nu vor fi înscrise pe lista de audiențe, ci vor fi consiliate și direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.

Persoanele care nu specifică în mod clar motivul solicitării audienței sau completează cererea ca fiind pentru „probleme personale” nu vor fi înscrise în audiență. Timpul alocat unei audiențe nu poate fi mai mic de 5 minute și mai mare de 15 minute. Într-o zi nu pot fi înscrise mai mult de 12 persoane.