În cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 25 martie a fost aprobată o hotărâre ce privește contractarea unui finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 de lei, pe o perioadă de 12 ani, din care 2 ani perioada de tragere și 10 ani perioada de rambursare.

Această finanțare ar urma să fie folosită pentru 22 de proiecte pe fonduri europene nerambursabile, care presupun și cofinanțarea din partea instituțiilor, dar și cheltuieli neeligibile. Aceste proiecte prevăd execuția de străzi și zone pietonale, construirea de clădiri și racordarea acestora la utilități (creșe, centre de zi), achiziție de dotări precum autobuze ecologice și echipamente de monitorizare a traficului auto și realizarea/actualizarea documentațiilor de dezvoltare strategică locală.

Pentru implementarea acestora este necesară asigurarea permanentă a resurselor pentru efectuarea plăților, acestea realizându-se în cadrul contractelor de execuție lucrări/prestare servicii/furnizare de produse încheiate în cadrul fiecărui proiect”, se arată în raportul de aprobare care însoțește hotărârea consiliului local. Este menționat și faptul că aceste proiecte trebuie terminate până la finalul anului 2023.

Finanțarea rambursabilă internă de 40.000.000 de lei ar urma să fie folosită pentru: reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, reabilitarea termică a Grădiniței „Țara Copilăriei”, reabilitarea termică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, pentru modernizarea străzii București, pentru îmbunătățirea transportului public, pentru stațiile inteligente și automatizate pentru biciclete, pentru construirea unui terminal intermodal de transport în zona SIDERCA, pentru amenajarea spațiilor verzi în zona Navrom, pentru înființarea unui centru pentru activități sportive, educative și culturale în cartierul Livada, modernizarea Centrului comunitar din zona Oborul Nou, regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari, reabilitarea Grădiniței „Step by step” și a Creșei săptămânale, modernizarea și reabilitarea Colegiului Agricol „Sandu Aldea”, reabilitarea termică a Căminului pentru bătrâni Sf. Antim Ivireanul, extinderea corp B a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, pentru proiectul de îmbunătățire a navigabilității în zona transfrontalieră Călărași-Silistra, pentru planificare strategică și reparații ale străzilor Plevna, Rahova și Viitor.

În prezent, Municipiul Călărași are o datorie publică locală de 42.782.346 de lei din care un credit contractat la BCR în 2016 în valoare de 25 de milioane de lei, al cărui sold este de 19.662.103 lei și un credit la CEC BANK în valoare de 41.572.000 de lei, al cărui sold 23.120.242 de lei.

Primăria Menționează faptul că, din creditul contractat la BCR au fost folosite sume pentru proiectul de amenajare a Bulevardului Nicolae Titulescu, pentru restaurarea Poștei Vechi, pentru modernizarea străzilor Cornișei și Progresul, pentru execuția rețelei de canalizare de pe strada Locomotivei și pentru modernizarea altor străzi.

Din creditul de la CEC BANK au fost alocate sume pentru o grădiniță cu 8 grupe, documentație și execuție pentru Bulevardul Nicolae Titulescu, modernizare Bazar Big, reabilitare clădire hală piața agro-alimentară, amenajare Piața Centrală a municipiului Călărași, rețea alimentare cu apă și canalizare pe strada Pescăruș, execuție canalizare pe strada Locomotivei, proiect tehnic  și execuție canalizare în cartierul Măgureni, reparații capitale străzi în Municipiul Călărași – Lot 1, modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, reabilitare și modernizare strada Grivița, restaurare Poșta Veche, înființarea Clubului Pescarilor, proiectul comun cu Bulgaria pentru managementul comun al riscurilor în situații de urgență, reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, reabilitarea termică a Grădiniței Țara Copilăriei, reabilitarea termică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, un proiect pentru reducerea birocrației, planificare strategică și reparații strada Plevna, Rahova și Viitor.