Primăria Municipiului Oltenița a anunțat în data de 2 februarie faptul că Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a demarat procedurile simplificate pentru atribuirea contractelor ce vizează proiectul de construire de locuințe pentru tineri în strada Progresului, numărul 2 (fosta stradă Progresului, intersecție cu strada Războieni).

Viitoarea construcție va avea un regim de înălțime parter plus 3 etaje și va conține 48 de unități locative pe 3 tronsoane.

Tinerii interesați își pot depune cererile și dosarele însoțite de B.I/C.I. (copie, soț-soție), certificat de naștere (copie, soț-soție), certificat de căsătorie (dacă este cazul; copie), nivelul de studii și/sau de pregătire profesională – se va puncta ultimul act de studii încheiat și atestat – Diplomă (copie, soț-soție), cupon alocație copil, adeverință de salariat cu salariul brut și net menționat pe ultimele 12 luni (soț-soție), adeverință de la ANAF cu veniturile pe ultimele 12 luni sau că nu există venituri, dacă este cazul, dovada că solicitantul provine din case de ocrotire socială, a fost evacuat din case naționalizate sau a adopat copii, declarație notarială care atestă faptul că nu deține și nu a deținut locuințe proprietate personală și nu locuiește cu chirie la stat pe raza Municipiului Oltenița.

Criteriile care trebuie îndeplinite de către solicitanți sunt: vârstă de până la 35 de ani, cu posibilitatea de a aștepta o repartiție până la împlinirea vârstei de 38 de ani, să aibă domiciliul în Oltenița, să își desfășoare activitatea în Oltenița și să nu fi avut locuință personală.

Cererile vor fi depuse la compartimentul „Registratură” al Primăriei Oltenița de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri, între orele 08:00 – 14:00.

Tinerii care și-au depus dosarele și nu au beneficiat de o astfel de locuință până la împlinirea vârstei de 35 de ani pot primi o repartiție în cel mult 36 de luni.