Primăria Municipiului Oltenița a întreprins demersurile pentru dezvoltarea municipiului, iar primul pas în acest sens este elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, document programatic pentru perioada 2021 – 2027.
Noua strategie va avea particularitatea de a fi o strategie durabilă și integrată care reunește toate sectoarele pentru care autoritatea locala are un mandat dar și toți actorii și părțile interesate corespunzătoare, într-o manieră coordonată.
Această strategie va combina problemele sectoriale într-un mod structurat. De asemenea, prin noua strategie, autoritatea locală vizează oferirea unor servicii adecvate secolului XXI, populaţiei locale, sectorului de afaceri, organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor profesionale, adică întregii comunităţi locale, care reprezintă, în fapt, primii beneficiari ai noilor politici de management şi ai noii Strategii de dezvoltare.
Pentru atingerea acestor obiective, sunt necesare implicarea şi cooperarea tuturor celor care vor fi afectaţi de măsurile ce urmează a se implementa astfel încât să fie identificate nevoile şi problemele reale ale comunităţii, iar prin contribuţiile fiecărui partenere de dialog să fie identificate cele mai bune soluţii pe care primăria le poate implementa în perioada vizată. În acest sens, în perioada noiembrie – decembrie 2020, au fost organizate consultări publice online, cu privire la opinia publică asupra situaţiei existente, nevoilor locale şi direcţiilor de dezvoltare, opinii care au fost luate în considerare în procesul de elaborare al Strategiei. Consultarea a avut loc pe platforma special dedicată Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Olteniţa, www.infoltenita.ro.
„În calitate de primar al municipiului Oltenița, dar și de localnic în același timp, sunt conștient de potențialul de dezvoltare al acestuia și consider că doar printr-o implicare activă se poate stabili un parteneriat pe termen lung, în care toate părțile interesate de utilizarea potențialului economic, turistic, social al Olteniței, să aibă posibilitatea de a influența conținutul unei decizii, să poată contribui la acest proces de dezvoltare și să răspundă la acțiunile propuse”, a declarat Costinel Milescu, primarul municipiului Oltenița.
Cetăţenii municipiului sunt invitaţi să transmită observaţii şi propuneri motivate la adresa: integrare.primariaoltenita@gmail.com sau contact@primariaoltenita.ro, cu privire la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Olteniţa pentru perioada 2021 – 2027, publicată la adresa www.infoltenita.ro şi www.primariaoltenita.ro.
Termenul până la care se pot trimite observaţii şi propuneri este 12.02.2021.