Primăria Călărași, prin Muzeul Municipal, organizează cea de-a doua ediţie a competiţiei de filme de prezentare a municipiului reşedinţă de judeţ. Concursul se adresează tuturor celor pasionaţi de arta cinematografică în diversele ei forme, oferindu-le astfel prilejul de a-şi manifesta libertatea de exprimare artistică într-o competiţie cu public. Filmul va avea durata de maximum 300 de secunde, dedicate prezentării localităţii şi împrejurimilor. Vor fi punctate atât caracterul obiectiv şi determinant al filmului, cât şi valenţele sale cinematografice.
Concursul de filme este organizat de către Primăria Călăraşi, prin Muzeul Municipal, în cadrul Zilelor Municipiului, ediţia 2017. Participanții sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al competiţiei. Tema acestei ediţii a concursului este “Călăraşi/Acasă” (HOMETOWN/CĂLĂRAŞI).

Calendarul de desfăşurare a competiţiei este următorul: perioada 17 iulie – 8 septembrie – înscrieri videoclipuri la sediul Muzeului Municipal Călăraşi; 11 septembrie – jurizarea videoclipurilor; 15 septembrie – anunţarea câştigătorilor.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de modificare a datelor de concurs anunţând în prealabil acest lucru.

La competiţie poate lua parte orice cetaţean cu vârsta minimă 14 ani. Participanţii pot înscrie în concurs maximum două videoclipuri. Filmul din cadrul competiţiei nu trebuie să fi fost prezentat într-un alt context public. Producțiile video trebuie să integreze următoarele elemente: stema oraşului, date istorice referitoare la localitate, clădiri reprezentative, elemente recognoscibile ale cadrului natural înconjurător, ideea creativă urmărind poziționarea localităţii în contextul naţional ca fiind una pozitivă.

Sunt interzise cu desăvârşire: utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral; folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică; crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală; organizatorul îşi rezerva dreptul de a elimina din concurs producțiile care au caracter tendenţios sau care nu respectă condiţiile anterior menţionate. Nu vor fi trecute pe generic datele de recunoaştere ale realizatorilor filmului sau alte elemente care ar putea conduce, implicit, la recunoaşterea identităţii acestora. Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate în fişa de participare. Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.
Calitatea audio şi video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare unei bune vizionări. Editarea se poate face cu orice soft de prelucrare video. Se recomandă ca produsul final să fie în format avi, mpg, wmv sau orice altă encodare, care va permite vizionarea materialului cu Windows Media Player. Filmul poate fi predat pe suport CD sau DVD, introdus în carcase corespunzătoare, pentru expedierea în siguranţă a acestora. Pe coperta fiecărei carcase vor fi menţionate, numele participantului, şi titlul filmului, iar pe suportul CD sau DVD, vor fi trecute doar titlul şi motto-ul fără niciun alt element de identificare personală. Fiecare CD sau DVD va conţine un singur film. Din motive de jurizare nu se admit mai multe filme pe acelaşi disc. Având în vedere că acest concurs nu urmăreşte relevarea unui grad ridicat de profesionalism în realizarea tehnică a materialelor video, organizatorii, în speţă juriul concursului, vor avea în vedere, în primul rând, criteriile artistice şi cele de reprezentare, pe care participantii trebuie să le demonstreze. Vor fi urmărite originalitatea, ineditul, obiectivitatea şi spontaneitatea în realizarea scurtmetrajelor.

Se va acorda un singur premiu în valoare de 1500 lei (impozabil) filmului care va fi desemnat câștigător de către juriul special constituit. Toți concurenții vor primi diplome de participare. Acordarea premiului și a diplomelor se va face în cadrul unui eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tiparite de către Organizatori făra nici un fel de plata aferentă, acord echivalent cu cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale câştigătorilor către Organizatori.
Premiul trebuie sa fie revendicat în termenn de 90 de zile de la data desfășurării evenimentului public, în caz contrar premiul nemaifiind datorat de către Organizatori. Intrarea în posesia premiului și a diplomelor poate fi realizată prin următoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul Muzeului Municipal Călărași. În cazul în care câştigătorul premiului este minor, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai însoţit de un părinte sau de reprezentatul legal. Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.