Săptămâna viitoare va fi semnat, la Călărași, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poşta Veche din municipiul Călărași”. Proiectul a fost depus spre evaluare în luna iulie a anului trecut și va beneficia de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operațiunea/Obiectiv specific 5.1: “Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,57 milioane de euro din care Municipiul Călărași va asigura o cofinanțare de 2%. Activităţile propuse în proiect privind realizarea investitiei vor pune în valoare obiectivul de patrimoniu Poşta Veche pentru a contribui la creșterea competitivității arealului în care este localizată aceasta, dovadă a identității culturale locale. Întocmirea studiilor si a documentatiei tehnice s-a realizat de către un colectiv de specialiști autorizați de Ministerul Culturii (arhitecți, ingineri proiectanți de rezistență, de instalații, topometriști, geotehnicieni, economiști).

“Este primul contract cu finanțare europeană pe care îl semnăm pe actualul Program Operațional Regional, după o evaluare a proiectului de aproape un an. Este, așadar, un prim pas pe care noi, echipa din conducerea Primăriei Călărași, îl facem în ceea ce privește angajamentele pe care ni le-am luat de a atrage cât mai mulți bani europeni în municipiul Călărași”, a declarat primar Daniel Ștefan Drăgulin.