Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a şase persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Printre aceştia se află şi primarul comunei Independenţa, judeţul Călăraşi, Lică Voicu, ce a fost descoperit în conflict de interese administrativ.

Astfel, în calitate de primar a semnat trei contracte de închiriere în data de 17 iulie 2017, încheiate între Primăria Comunei Independenţa, în calitate de proprietar şi o întreprindere individuală reprezentată de soţia persoanei evaluate, în calitate de chiriaş, având ca obiect închirierea unor suprafeţe de teren reprezentând terenul adiacent spaţiilor comerciale deţinute. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.