Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, a declarat săptămâna trecută că în decursul acestui an vor demara lucrările pentru două proiecte cu finanţare europeană vizând, pe de o parte, regenerarea spaţiului urban prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom, iar pe de altă parte promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete.
„Vom începe, chiar dacă deranjează, dar n-avem ce face, implementarea a două proiecte pe care am reuşit să le ridicăm pe SICAP. E vorba de proiectul privind regenerarea spaţiului urban din muncipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom, respectiv proiectul referitor la promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi, prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete. Sunt două proiecte extrem de interesante. Toată zona de mal va fi transformată într-un imens parc. Din păcate, în acest moment cel mai mare duşman al nostru este timpul pentru că trebuie să le implementăm până la finele anului 2023. Atunci se termină finanţarea şi nu mai putem să obţinem o prelungire pentru că efectiv se închide atunci această finanţare. În consecinţă, vom fi tot timpul ăsta într-un şantier şi sper să reuşim să finalizâm la timp toate aceste lucrări”, a declarat primarul Marius Dulce.

În ce constau lucrările pentru cele două proiecte

Proiectul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom” are o valoare totală (integral eligibila) de 14.952.824,21 de lei (circa 3,1 milioane de euro), din care contribuţia UAT(2%) este de 299.056,48 de lei. Durata implementare este de 40 de luni.
Data finalizării este 31 decembrie 2023, iar execuţia lucrărilor este de 24 de luni.
Prin acest proiect se propune amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi zona de locuit Navrom în municipiul Călăraşi. Suprafeţele sunt situate în zona de vest a municipiului Călăraşi (zona de mal din dreptul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”, inclusiv Bazinul Iazului decantor Jirlău) – 79.791 de metri pătraţi şi zona de locuit Navrom – 3.705 de metri pătraţi.
Prin Obiectul 1 – „Amenajarea spațiilor verzi din zona de vest” se propune amenajarea totală a spaţiului studiat, prin înființarea unui parc pe un teren ce în momentul de față este neproductiv prin configurarea alveolelor de spaţii verzi în vederea conturării unui traseu de parcurs pe toată suprafața parcului şi amenajarea unor zone de interes: spaţii de joacă distribuite de-a lungul parcursului pietonal, zone de odihnă. Se va amenaja un acces principal din strada Belşugului, marcat la nivel peisagistic printr-o piațetă din care se vor distribui două trasee de circulație pietonale care vor străbate parcul. De asemenea, se propune un acces secundar din strada Dropiei marcat prin ramificarea aleii pietonale principale. Un al treilea acces în parc se va realiza dinspre strada Cornisei. Se vor dota cu mobilier urban: bănci de lemn cu schelet metalic, bănci inteligente, coşuri de gunoi, cişmele de apă potabilă, suport de biciclete, toaletă ecologică. Vor fi amenajate spaţii de joacă. Vor fi create facilități pentru recreere de tipul skate-park. Se va face racordarea la reţeaua publică de apă şi canalizare. Se va realiza un sistem de irigaţii. Se va realiza un sistem de iluminat public – se vor amplasa 100 de stâlpi cu alimentare solară, cu înălţimea de 6 metri, precum şi 50 de bucăţi de corpuri de iluminat ambiental, tot cu alimentare solară.
Prin Obiectul 2 – „Spaţiul verde din zona de locuit Navrom”: se propune reconfigurarea alveolelor de spaţii verzi într-o nouă manieră în vederea accentuării şi conturării unui traseu de parcurs pe toată suprafaţa parcului şi amenajarea unor zone de interes: spaţii de joacă distribuite de-a lungul parcursului pietonal, spaţiu pentru câini, zone de odihnă. Spaţiul se va dota cu mobilier urban în măsura satisfacerii numărului de vizitatori şi gradul de interes al zonei. Se va realiza un sistem de irigaţii în vederea asigurării cantităţii de apă necesară spaţiilor verzi. Se va reorganiza sistemul de iluminat public datorită faptului că iluminarea asigurată de stâlpii existenţi este insuficientă şi nu corespunde spaţiului nou organizat. Se propune montarea unei cişmele de apă încastrate în pardoseală, prevăzută cu sistem individual de pompare.
Proiectul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete” are o valoare totală (integral eligibilă) de 6.269.019,96 de lei, din care
contribuţia UAT (2%) este 125.380,40 de lei. Durata lucrărilor este de zece luni (estimare august 2021 – mai 2022).
Zona de interventie a proiectului este în intravilanul municipiului Călăraşi, partea de sud a acestuia, traversându-l de la vest la est, având următorul traseu: începe din capătul străzii Dropiei – Iaz Decantor – Aleea Dumbrava Minunată nr. 8 – strada Av. Vitalie Zvincu nr. 1 – Aleea Dumbrava Minunată – strada Cornişei (Parc Dendrologic) – strada Eroilor – bulevardul 1 Mai (Parcul Central) – strada Sloboziei nr. 4 – strada Independenţei.
Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie sunt: amenajarea unei piste de biciclete în lungime totală de 3.176,14 metri şi o suprafaţă de 8.055 de metri pătraţi, din care: cei 2.763,76 de metri se vor amenaja, integral, cu următorul sistem rutier: 350,72 de metri amenajaţi parţial, prin efectuarea de marcaje de delimitare şi orientare (strada Independenţei); 61,66 de metri traseu de continuitate, fiind reprezentat de punctul de traversare al străzii Eroilor (în zona restaurantului Hestia şi coborâre în Parcul Central);
pentru a facilita accesul în orice perioadă a zilei, se vor monta 164 de bucăţi de stâlpi de iluminat cu alimentare solară de înăltime minimă; având în vedere lungimea mare a pistei, este propusă amenajarea de locuri de odihnă pe amplasamentul cărora vor fi montate bănci, coşuri de gunoi şi suporturi pentru biciclete; aducerea la cotă a căminelor de apă/hidranţi existente, inclusiv înlocuirea elementelor componenete la suprafaţă; amenajarea unor spaţii de odihnă dotate cu bănci, coşuri de gunoi şi suporţi pentru gararea bicicletelor.
Pentru realizarea investiţiei se vor executa următoarele lucrari: îndepărtarea stratului de pământ vegetal pe o adâncime aproximativ egală cu grosimea structurii rutiere proiectată; nivelarea şi compactarea stratului de balast;
aşternerea stratului de balast: aşternerea stratului de nisip; aşternerea foliei de polietilenă; aşternerea stratului de bază din beton de ciment C16/20; aşternerea stratului de uzură din EB8 rul 50/70 – roşu; execuţia marcajelor rutiere: longitudinale – 9,69 de kilometri şi de suprafaţa – 842 de metri pătraţi; trotuare: 794 de metri; borduri mari: 125 de metri; borduri mici: 5.352 de metri; parapeţi de protecţie: 2.968 de metri; amenajări de maluri ale Lacului decantor cu gabioane: 3.546 de metri pătraţi; bănci: 24 de bucăţi; coşuri de gunoi: 24 de bucăţi; suporţi biciclete: 24 de bucăţi.