În urma desfăşurării probei scrise, toate locurile au fost ocupate, un număr de 69 de candidaţi au obţinut punctajul maxim, primul admis este Dima S.N. Bogdan – Alexandru recrutat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, ultimul punctaj de admitere fiind 88 de puncte.

Ca element de noutate, pentru prima oară în istoria şcolii, au participat la examenul de admitere şi fete, cinci dintre acestea reuşind să promoveze toate probele, îndeplinindu-şi visul de a deveni salvator.

Departajarea candidaţilor care au obţinut medii egale, s-a efectuat după media generală obţinută la examenul de bacalaureat şi media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale.

Candidaţii declaraţi admişi încep cursurile la data de 27 ianuarie 2020.